Na proljeće kreće izgradnja magistralne ceste Neum – Stolac | Hercegovina.Info

Na proljeće kreće izgradnja magistralne ceste Neum – Stolac

Na proljeće kreće izgradnja magistralne ceste Neum – Stolac
Težište sastanka bilo je na izgradnji magistralne ceste M - 17.3. Neum - Stolac. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Ceste FBiH su cestu Neum - Stolac uvrstile u Program modernizacije magistralnih cesta FBiH, koji je putem federalnog ministarstva upućen u dalju proceduru odobravanja od strane Vlade FBiH.

"Izgradnja i modernizacija ove ceste je iznimno važna za Općinu Neum, jer bi ova cesta omogućila bolju i bržu prometnu povezanost Neuma sa ostatkom Bosne i Hercegovine, te bi doprinijela još bržem razvoju turizma. Trenutno je stanje s prometnom uvezanosti Neuma jako loše, a nedostatak adekvatne moderne ceste posebno dolazi do izražaja tijekom turističke sezone, kada su česti zastoji u prometu." - rekao je načelnik Matuško.

Financiranje ovog projekta će biti osigurano iz kreditnih sredstava EBRD-a i EIB-a u ukupnom iznosu od preko 40 mil. Eura.

Načelnik Matuško je ministra upoznao i sa problematikom vezanom uz eksproprijaciju zemljišta i vrlo vrijednih maslenika na određenim dionicama ceste.

"Riješavanje imovinskih odnose je od iznimne važnosti, i treba se prioritetno riješavati, kako bi izgradnja prve i jako važne dionice ceste Broćanac - Cerovica mogla početi već na proljeće 2016. godine. Ceste Federacije BiH su već izradile idejna riješenja za određene dionice, a trenutno rade na izradi glavnog projekta za tunel "Žaba". Također, na dionicama Stari Neum - Kiševo i Kiševo - Babin Do su već izvedeni radovi. Za cijelu trasu, izuzev obilaznice Stoca je urađena "Fizibiliti studija i studija utjecaja na okoliš" koja je preduvjet za pristup kreditnim izvorima financijskih sredstava, a s obzirom da je izvedena 2009. trenutno je u tijeku njeno ažuriranje, na zahtjev EIB-a." - rekao je ministar Lasić.

"Izgradnja ove ceste je bila najavljivana već nekoliko puta, ali sada su po prvi put stvorene pretpostavke za ozbiljnu realizaciju ovog projekta, a ne stidljive najave."- dodao je Lasić.