Virus gripe H1N1 masonska urota!

svinjska gripa, svinjska gripa, svinjska gripa, svinjska gripa, svinjska gripa, Gripa H1N1
Jane je gostovala na HRT1 u ponedjeljak kasnim večernjim satima u emisiji „Na rubu znanosti“ i javno posvjedočila o svemu onome što je otkrila.

Pošto je novo cjepivo poslovna tajna kako navodi ova novinarka nitko u stvari nezna osim tvrtke Baxter što ono u biti sadrži, koju vrstu virusa pored utvrđene žive i još jednog spoja koji kod neke djece mogu izazvati nus (propratne) pojave tipa autizma a vjerojatno i još neke kod osoba narušenog zdravlja.

Kako Jane tvrdi iza svega stoje moćne banke koje su i uzrokovale neviđenu krizu i recesiju zadužujući građane u sustavu koji nije stabilan te se sredstva žele namaknuti na sve načine.

Osim toga Jane navodi da su banke i farmaceutska industrija usko povezane sa vladama pojedinih država gdje se konstantno radi na izumima novih vrsta bioloških oružja za masovno uništavanje do te mjere da su za pojedina cjepiva već u ispitivanju faze sa nano-čip tehnologijom kojom bi se u nekoj mjeri već mogli kontrolirati ljudi i njihovo kretanje te u razvijenim pokusima i utjecaj na emocije.

U vremenu loših vijesti, krize, ratova, ovakve tvrdnje mogu samo kod ljudi isprovocirati još veći osjećaj beznađa i odmahivanje rukom i upite kuda sve ovo vodi ali forsiranje ovog cjepiva na ovakav način doista nas može navesti na misao da u svim ovim tvrdnjama ima i nekakve istine.

Jane direktno optužuje moćnu obitelj Rockfeller za financijsku masonsku ulogu u svim tim zbivanjima pa se čak ide do toga da se „svjetski moćnici iz sjene“ vezuju za „Iluminate“ čije je djelovanje poznato još u zavjerama oko pape i Vatikana.

Procjena je Jane da će se u narednom periodu svinjska gripa smijeniti sa ptičjom, te konstatira da sve više Nijemaca npr. odbija koristiti besplatno cjepivo za gripu čiji su simptomi relativno blagi te da nakon 57% građana u početku kampanje o cijepljenju trenutno raspoloženje za besplatno cijepljenje ima samo 17% građana.

Navodi još i hrabru Poljsku ministricu koja je jedina javno istupila o spoznajama o cjepivu i zabranila uvoz i cijepljenje građana Poljske cjepivom koje je velika nepoznanica.

Jane Burgermeister smatra da joj je dužnost prenijeti ove informacije do kojih je došla i pored uručenog otkaza, jer se iza ovakvih pokusa sa ljudima kriju mnoge opasne stvari a da svjetski moćnici i bankari neprezaju niodčega u gomilanju svjetske moći i kapitala.

Juraj Marić/posovski-obzor.info