Ubijaju nas polagano, ali sigurno?

No, što ako se izvanzemaljcima ne žuri i imaju puno suptilniju taktiku da nas izbrišu s planeta? U zadnjih nekoliko godina sve je glasnija teorija zavjere koja tvrdi da nas izvanzemaljci, u suradnji sa zemaljskim vojskama, koje su pod njihovom kontrolom, pokušavaju istrijebiti.

Način na koji to rade je ispuštanjem kemikalija u zrak koje kao posljedicu imaju masovno izumiranje pčela, a čiji bi nestanak imao ozbiljne posljedice po život na Zemlji, ne samo za ljude. Procjenjuje se da bi izumiranjem pčela nestale brojne vitalne biljne vrste, što bi za sobom povuklo i masovno izumiranje životinjskih vrsta, pa možda čak i ljudi.

Kako izumiranje pčela nikako ne prestaje, ova je teorija uzela maha i doživljava je se sve ozbiljnije. Naravno, postoje i druga objašnjenja fenomena nestanka pčela, od kojih je jedno korištenje pesticida. No, još uvijek se može postaviti pitanje: Je li riječ o - izvanzemaljskim pesticidima?!