Svjetski dan slobode medija

Svjetski dan slobode medija

Ove godine, na isti dan se također obilježava 250. oblijetnica prvog zakona o slobodi informiranja (koji se odnosi na područje današnje Švedske i Finske).
Prioritet je osigurati slobodu medija u cijelom svijetu.

Neovisni, slobodni i pluralistički mediji su ključni element za dobru vladavinu u mladim kao i u starijim demokracijama; oni jamče transparentnost, odgovornost i vladavinu prava. Obrana slobode medija jedan je od prioriteta vanjske politike Francuske, koja aktivno podržava rad europskih i međunarodnih organizacija na tom području.
Zaštitu novinara i borbu protiv nekažnjavanja utvrdila je Opća skupština Ujedinjenih Naroda odlukom studenog 2013. godine, koja poziva države da spriječe nasilje protiv novinara, da suzbijaju nekažnjavanje počinitelja i da doprinose razvitku slobodnog i sigurnog okvira za rad novinara.

Dan 2. studenog postao je tom odlukom Međunarodni dan za okončanje nekažnjivosti zločina protiv novinara.
Europska Unija u svibnju 2014. godine proglasila je orijentacije o obvezi država za obranu i osiguranje slobode izražavanja i pluralizma medija te za borbu protiv nasilja i prijetnje nad novinarima.
Vijeće Europe u prosincu 2015. godine uspostavilo je platformu za prikupljanje informacija o napadima protiv novarima.
Borba protiv rasističkih, antisemitičkih i ksenofobskih propagandi na Internetu također je imperativ.

Na inicijativu Vijeća Europe, međunarodni standard bio je definiran 2003. godine Dodatnim protokolom uz Konvenciju o kibernetičkom kriminalu za suzbijanje internet publikacija koje potiču mržnju, discriminaciju ili nasilje - ili prijete da se počini nasilje - protiv ljudi zbog njihove etničke pripadnosti te za suzbijanje internet publikacija koje negiraju ili opravdaju činove koji predstavljaju genocid ili zločin protiv čovječnosti. Francuska i Hrvatska su dvije od država koje su ga ratificirale.