Cijene rominga snižene za 64 posto

Maja Hanđiska-Trendafilova

... a za prijenos podataka za čak 80 posto, kaže Maja Hanđiska-Trendafilova, koordinatorica strategije „Jugoistočna Europa 2020" Vijeća za regionalnu suradnju (RCC).

U razgovoru za Dnevni avaz, ona ističe i da je konkurencija telekom operatera pojačana, pa se trend umanjenja troškova nastavlja.

Pozivi prema EU

- Snižene cijene unutar regije ne odnose se na roming prema zemljama EU i daleko su od principa „roming kao kod kuće", koji je u EU zaživio od 15. lipnja ove godine. Ali, vlade na zapadnom Balkanu pokazuju konstantan interes za uključivanje u roming politike EU, što su nedavno nedvosmisleno i potvrdile u zajedničkom pismu potpredsjedniku Europske komisije Andrusu Ansipu. Regulacija rominga u EU interni je tržišni instrument i ne može se automatski primijeniti i proširiti izvan granica zemalja članica EU. U takvom kontekstu, prioritetni zadatak za vlade na zapadnom Balkanu jeste da odrede kako će dalje djelovati u pravcu umanjenja troškova rominga - kaže ona.

Što to znači?

- To bi moglo značiti nastavak i širenje regionalnog pristupa određivanja još nižih cijena ili troškova rominga na nivo domaćih cijena. Naravno, mogu to biti i neke druge mjere za koje smatraju da bi dodatno umanjile troškove rominga. Sa svoje strane Vijeće za regionalnu suradnju pružit će punu podršku ovom procesu, prvenstveno radi direktne koristi koju će naši građani imati od toga, ali i kao korak naprijed prema EU i njenim standardima.

EU je ukinula roming. Kada će se to desiti na zapadnom Balkanu?

- Teško je u ovom trenutku govoriti o bilo kakvom konkretnom datumu. Taj je proces u EU trajao deset godina. Važno je da se na tome radi i da stalno bilježimo napredak.

Veliki izazov

Koja je uloga RCC-a u tome?

- U proteklih godinu dana RCC je snažno zagovarao i podržavao sniženje cijena rominga, kao i Regionalni sporazum o romingu. Naša podrška bila je analitička. Naime, pripremili smo i objavili studiju, prvu takve vrste u regiji, o procjeni učinka tržišta rominga.

Ukida li se ovime i roming prema EU?

- Eliminiranje cijena rominga u regiji ne znači automatsko eliminiranje rominga prema zemljama EU. Iako je ukidanje troškova rominga u regiji već u određenoj mjeri regulirano, što predstavlja dobru osnovu za buduća smanjenja, odnosno ukidanja troškova rominga, takav poduhvat prema zemljama EU daleko je ambiciozniji i izazovniji. Vrijedi ponoviti da su vlade na zapadnom Balkanu izrazile svoj interes za priključivanje roming politici EU, pa ih je stoga RCC spreman podržati čak i ovom ambicioznom poduhvatu, posebno s obzirom na to da nam je na raspolaganju desetogodišnje iskustvo EU u ovoj oblasti.

Građani uštedjeli 80 posto

- Postoji niz promjenljivih faktora koji utječu na izračun potencijalnih ušteda od rominga, posebno imajući u vidu da regionalne ekonomije još nisu odredile precizan model po kojemu će se u budućnosti regulirati cijene rominga. S trenutnim sniženjem cijena građani već sada imaju i do 80 posto uštede. Ako ekonomije odaberu da primijene model koji je prije bio prisutan u EU, onda bi cijena rominga za govorne usluge i prijenos podataka bila na nivou domaćih cijena + 0,05 eurocenti. Ako se odluče na model koji je EU počela primjenjivati u lipnju ove godine, onda cijene mogu biti iste kao u domaćem prometu - kaže Hanđiska-Trendafilova.