SOLAK Odluke Ustavnog suda će biti ispoštovane

SOLAK Odluke Ustavnog suda će biti ispoštovane
Fena

Načelnik Federalnog stožera Civilne zaštite Fahrudin Solak rekao je za N1 kako će Federalni stožer ispoštovati sve naredbe Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, komentirajući današnju odluku tog suda kako se zabranama kretanja osobama mlađim od 18 i starijim od 65 godina usljed epidemije koronavirusa krše prava građana.

"Federalni stožer će ispoštovati sve preporuke, odnosno sve odluke Ustavnog suda i ne vidim razloga da se to ne ispoštuje, ali svakako ćemo ovaj dio koji se tiče izmjena naredbi postupiti po tom pitanju", rekao je Solak za N1.

Podsjetimo, Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas je zaključio da je osporenim naredbama Federalnog stožera Civilne zaštite, kojim je naređena zabrana kretanja osobama mlađim od 18 godina i starijim od 65 godina na području Federacije Bosne i Hercegovine, prekršeno pravo na slobodu kretanja iz Ustava Bosne i Hercegovine i člana 2. Protokola broj 4 uz Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u odnosu na apelante i sva ostala lica u relevantno istoj činjeničnoj i pravnoj situaciji.

Naloženo je Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnom stožeru Civilne zaštite da, u roku od pet dana od dana prijema ove odluke, usklade Naredbu Federalnog stožera Civilne zaštite od 27. ožujka 2020. godine sa standardima iz člana II/3.m) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 2. Protokola broj 4 uz Europsku konvenciju.

Dalje je naloženo Vladi FBiH i Federalnom stožeru Civilne zaštite da u narednom roku od tri dana obavijeste Ustavni sud o provođenju naloga iz ove odluke.

Apelacije su odbijene u dijelu zahtjeva da se ukine Naredba Federalnog stožera Civilne zaštite od 27. ožujke 2020. godine. Prema mišljenju Ustavnog suda, osporene mjere ne ispunjavaju zahtjev „proporcionalnosti“ iz člana 2. Protokola broj 4 uz Europsku konvenciju, zato što se iz osporenih naredbi ne vidi na čemu su zasnovane procjene Federalnog stožera Civilne zaštite da sporne grupe na koje se mjere odnose nose veći rizik da će se zaraziti ili prenijeti zarazu Covidom 19.