RODITELJSKA VIJEĆA IZ ŠIROKOG BRIJEGA, POSUŠJA I LJUBUŠKOG "Do sada smo djecu slali na fakultet u Hrvatsku, ne tjerajte nas da ih tamo šaljemo i u srednju školu"

RODITELJSKA VIJEĆA IZ ŠIROKOG BRIJEGA, POSUŠJA I LJUBUŠKOG "Do sada smo djecu slali na fakultet u Hrvatsku, ne tjerajte nas da ih tamo šaljemo i u srednju školu"
Ilija Ćavar

Roditeljska vijeća gimnazija iz Širokog Brijega, Posušja i Ljubuškog povodom općeg štrajka koji se održava u srednjim i osnovnim školama Zapadnohercegovačke županije oglasili su se danas priopćenjem za javnost.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

"Roditelji Roditeljskih vijeća Gimnazija: Široki Brijeg, Ljubuški i Posušje se obraćaju aktualnoj Vladi,
obzirom da do danas nije došlo do rješenja situacije zvane štrajk i zahtijevamo da se svaki dan
održava sastanak na ovu goruću temu i da se na njoj radi svakodnevno na obje strane. Do danas, 26. siječnja 2023. godine mi nismo primijetili da se odvija bilo kakav dijalog na relaciji suprotstavljenih strana", navode.

"Ako je do sada bilo nejasno, javno se svrstavamo na stranu prosvjetnih djelatnika i želimo da ustraju u svojoj borbi jer su im plaće sramotno niske. Naša Županija je među gospodarski najrazvijenijima u državi. To je ujedno i Županija sa najskupljom potrošačkom košaricom u državi. Usporedimo li plaće naših prosvjetnih djelatnika s onima u drugim županijama, jasno vidimo kako su značajno manje", ističu.

"Ovo je ujedno prilika nama roditeljima da iznesemo i određene zahtjeve obzirom da je godinama prisutan osjećaj da je obrazovanje na dnu prioriteta i van fokusa svih interesa. Obrazovanje djece i dignitet prosvjednih djelatnika su važni! Najvažniji!"

Tražimo između ostalog:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

a) povećanje kvalitete nastave (edukacijom prosvjetnih radnika);
b) povećanje kvalitete predavanja (gradivo se ne smanjuje nego se kvalitetno obrazlaže);
c) povećanje kulture i nivoa ponašanja kako djece tako i profesora (donošenjem adekvatnih
Pravilnika ponašanja unutar i van obrazovnih prostora).

"Prošlo je vrijeme suhoparnog diktiranja nastavnog gradiva. Nastava i proces ocjenjivanja trebaju biti
prilagođeni današnjim generacijama kako djece tako i profesora i roditelja. Zalažemo se za moderniji
pristup i digitalizaciju", navodi se.

"Tražimo suradnju svih institucija kako bi se, po statistici, uvele kvalitetne smjernice za profesionalniju
orijentaciju učenika, na razini kako osnovne tako i srednje škole. Tada bismo mogli imati obrazovanje
prilagođeno potrebama tržišta rada.

Tražimo uvođenje ozbiljnih priprema za upis u srednje škole i fakultete, kao i strože uvjete za upis u
srednje škole, podložne kontroli.

Tražimo donošenje akata na razini Županije i to:

Protokola u slučaju svih vrsta nasilja (fizičkog, psihičkog i emocionalnog) svih sudionika u procesu
obrazovanja,

Pravilnika o odijevanju u obrazovnim institucijama,

Pravilnika o ponašanju u obrazovnim institucijama (učenika i nastavničkog osoblja),

Pravilnik/Poslovnik o radu Roditeljskog vijeća,

Pravilnik/Poslovnik o radu Učeničkog vijeća,

Pravilnik/Poslovnik o radu Nastavničkog vijeća,

Pravilnik o načinu izbora i rada Školskog odbora.

I na kraju, dodatna napomena: na raspolaganju je još 121 dan do kraja nastave za maturante i 128
dana do državne mature u Hrvatskoj, pa je žurna reakcija nužna. Do sada smo djecu slali na fakultet u Hrvatsku, ne tjerajte nas da ih šaljemo u Hrvatsku i u srednju školu", stoji u priopćenju.