U križu je spas

Ne boj se uzeti križ koji te vodi u život vječni!

Idi kuda hoćeš, traži štogod hoćeš,
i nećeš naći za nebesa uzvišenijega ni za zemlju pouzdani­jega puta od puta svetoga križa.

Mnogima se čini tvrda ova riječ: Odreci se sebe, uzmi svoj križ i slijedi Isusa. Ali mnogo će im teže biti slu­šati ovu zadnju riječ: "Odlazite od mene prokleti u oganj vječni."

Jer, koji sada rado slušaju i slijede riječ o križu, neće se ta­da preplašiti, kad budu slušali vječnu osudu.

Ovaj će znak križa biti na ne­bu, kad Gospodin dođe suditi.

Tada će svi sljedbenici križa, koji su u životu postali slični Raspetomu, pristupiti Kristu su­cu s velikim pouzdanjem.

Što se dakle bojiš uzeti križ, po kojem se ide u kraljevstvo?

U križu je spasenje, u križu je život, u križu je obrana od ne­prijatelja.

U križu je obilje višnje slasti, u križu snaga srca, u križu radost duha.

U križu je sva krepost, u kri­žu je savršena svetost.

Nema spasenja duši, niti ufa­nja u vječni život osim u križu. Uzmi, dakle, križ svoj i slijedi Isusa, pa ćeš ući u život vječni.

On je prvi pošao noseći svoj križ i umro je za tebe na križu, da i ti svoj križ nosiš i da zaželiš umrijeti na križu.

Jer ako s njim umreš, s njim ćeš zajedno i živjeti. I ako mu budeš drug u muci, bit ćeš i u slavi.

Ovo ovisi o križu i o tom, kako ćeš umrijeti; nema ti dru­goga puta k životu i k pravom unutarnjem miru osim puta sv. Križa i svakidašnjega kroćenja samoga sebe.

Idi kuda hoćeš, traži štogod hoćeš, i nećeš naći za nebesa uzvišenijega ni za zemlju pouzdani­jega puta od puta svetoga križa.

Namjesti i uredi sve kako te je volja i po svojoj uviđavnosti, i naći ćeš, da ti je svagda nešto trpjeti, htio ti to ili ne htio.

Tako ćeš svagda naći križ, jer ćeš ili u tijelu ćutjeti bol ili ćeš u duši podnositi duhovnu nevolju.

Katkad ćeš imati osjećaj ostavljenosti od Boga, katkad će te bližnji uznemiriti, a uz to ćeš biti često sam sebi na teret.

Ipak se nećeš moći osloboditi ili olakšati kakvim lijekom ili utjehom, nego ćeš trebati trpjeti do Božje volje.

Jer Bog hoće, da se naučiš tr­pjeti nevolju bez utjehe, da mu se posve podložiš, te da po nevo­lji postaneš i budeš ponizniji.

Nitko ne osjeća tako svesrdno Kristove muke kao onaj, koji je imao prilike slično trpjeti.

Križ je, dakle, svagda pripra­van i svuda te čeka.

Ne možeš izbjeći, kamogod po­letio, jer kamogod stigneš, sebe sa sobom nosiš i svagda ćeš naći sama sebe.

Okreni se gore, okreni se do­lje; okreni se van, okreni unutra: i tu ćeš svagda naći križ, i svuda treba da si strpljiv, ako hoćeš imati unutarnji mir i zaslužiti vijenac vječne slave.