PORUKA KARDINALA PULJIĆA POVODOM USKRSA

PORUKA KARDINALA PULJIĆA POVODOM USKRSA
U poruci Puljić govori o Ivanu Pavlu II koji će uskoro biti proglašen blaženim.

- Draga braćo misnici! Dragi redovnici i redovnice! Draga braćo i sestre po krsnoj milosti! Za ovogodišnji Uskrs želim vam govoriti riječima sluge Božjega Ivana Pavla II., koji će uskoro biti proglašen blaženim. Bile su to snažne riječi i poruke koje nam je uputio u Katedrali i na stadionu Koševo 12. i 13. travnja 1997.

Svjedoci smo kako su odjeknule te riječi, ali ih želim ponovno uprisutniti i oteti zaboravu u ovoj godini kad će blagopokojni Papa biti proglašen blaženim, upravo na Nedjelju Božanskog milosrđa ili Bijelu nedjelju, 1. svibnja 2011.

"Zagovornika imamo kod Oca - Isusa Krista, Pravednika" (1 Iv 2, 1), riječi su kojima je blagopokojni Papa započeo svoju poruku na Koševu. Tom porukom htio nam je ojačati nadu i probuditi pouzdanje u Uskrslog Krista.

Navodim Papine riječi: "U djelima apostolskim čitamo: Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev, Bog otaca naših, proslavi slugu svoga Isusa (3,13)... Bog ga uskrisi od mrtvih (Dj 3, 15). Tako govori Petar koji je bio izravni svjedok Kristove muke, smrti i uskrsnuća. On je upravo kao očevidac svega bio poslan sinovima Izraelovim i svim narodima svijeta.

Apostoli postadoše jednako svjedoci te istine, jer su svojim očima vidjeli Krista raspetog i uskrslog. On im se ukazao u dvorani Posljednje večere, dopustio im je da ga se dotaknu.

Kao da i nama iskušavanima toliko godina nakon rata, Papa isto govori: Krist govori vašim jezikom. Stanovnici ove zemlje, imamo zagovornika kod Boga! Ime mu je Krist, Pravednik. U njemu je naša nada i sigurnost.

Papa nas hrabri:"Mir, kojeg Krist dariva svojim učenicima nije mir što ga pobjednici nameću pobijeđenima, jaki slabijima. Taj mir ne nalazi svoje opravdanje u sili oružja. On se naprotiv rađa iz ljubavi. Rađa se iz Božje ljubavi prema čovjeku i iz čovjekove ljubavi prema čovjeku.

Posebno snažno odjekuje Božja zapovijed: Ljubi Gospodina, Boga svojega, svim srcem svojim...Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. (Pnz 6, 5; Lev 19, 18)".

Uprisutnjujući te riječi svetog oca koji, citirajući riječ Božju, hrabri nadu koju temelji na uskrslom Kristu, želimo u ovom slavlju Uskrsnuća otkriti Krista Zagovornika i Pravednika.

U njemu imaju Zagovornika kod Boga toliki mrtvi čije grobove obilazimo, kao i oni za čije grobove ne znamo. Oni, čije suze ljudska utjeha ne može obrisati. On tješi "rasplakane jeruzalemske žene na križnom putu" (osma postaja).

Tolikoj siročadi, brojnim napuštenima kao da dovikuje "dođite svi vi umorni i opterećeni, ja ću vas utješiti" (Mt 11, 28). Bezbrojni pogaženi i obespravljeni nalaze u Kristu Zagovornika kod Boga i snagu hodeći ovom zemljom. Toliki, kojima mrak pada na oči od sumornog stanja i besperspektivnog života, kao da čuju "ja sam Svjetlo svijeta" (Iv 8, 12). Zagovornik dovikuje i onima koji su uplašeni pred krutom realnošću bolesti i straha:"Ja sam uskrsnuće mrtvih" (Iv 11,25). Onima koji lutaju u traganju za istinom poručuje:"Ja sam istina" (IV 14, 6).

Onima koji lutaju u beznađu i bez cilja:"Ja sam put i život" (Iv 14, 6). Kad vidimo na koji način vladaju moćnici s dvostrukim mjerilima, te se u nama pojavljuje bunt na nepravde i poniženja, Uskrsli hrabri:"Ne bojte se, ja sam s vama u sve dane..." (Mt 28, 20).

Iz vjere u sskrslog, živog i trajno prisutnog Krista, s pouzdanjem upravljamo svoj pogled u Božju providnost. Želimo prepoznati svoje dostojanstvo plaćeno otkupiteljevom krvlju. Uz Uskrslog Krista, neka su i naša čela uzdignu puna nade i pouzdanja.

Donosimo svoj život, živote naših obitelji, bolesnika i izbjeglica da po zagovoru svoje nebeske Majke uzraste naša vjera i radost življenja, te hrabrost i spremnost u nošenju križa suočiti se sa svim izazovima svagdašnjice.

Pred Tebe, raspeti i uskrsli Kriste, danas donosimo ovu našu zemlju Bosnu i Hercegovinu i svoju Vrhbosansku nadbiskupiju. I svu našu povijest koju često iz ideologije iskrivljuju ili niječu.

Donosimo sadašnjost koja je opterećena sumornošću i beznađem da je obasja Tvoja svjetlost uskrsnog jutra. U Tvoje ruke stavljamo našu budućnost.

Neka Kriste, rane Tvoje proslavljene, budu lijek našim ranama i svanuće našim nadanjima. Neka uskrsli Krist učvrsti vašu nadu i život ispuni radošću i hrabrošću kojom ćete nositi svoju svagdašnjicu.

Zato vam svima želim radostan i blagoslovljen Uskrs. Neka svaka duša, pripravljena za ovo svetkovanje, istinski uskrsne na radost života i hrabrost nošenja križa. Iz probodenog boka, neka provre vrelo milosrđa na naše duše, na naše međuljudske odnose, da naučimo i znamo praštati, pomirenje u Isusu izgrađivati.

Iz tog povjerenja kojeg Isus poklanja nama smrtnicima i sami gradimo povjerenje jedni prema drugima i neka se iz tog povjerenja rađa radosna suradnja za bolji život kojeg jamči uskrsli Krist.

U tom duhu neka vam je još jednom sretan i blagoslovljen Uskrs. Kako ove godine slavimo uskrsno otajstvo na isti dan kao i braća istočnog obreda, neka nam bude još veći razlog umnožene radosti u istom uskrslom Kristu. Sve vas pozdravljam i na vas zazivam Kristov mir i blagoslov, navedeno je u poruci kardinala Puljića povodom Uskrsa.

(Fena)