Papa Franjo slavio je misu na firentinskom stadionu Artemio Franchi

„Kristovi učenici nikada ne smiju zaboraviti da oni dolaze iz naroda te nikada ne smiju upasti u napast da se drže iznad ljudi, ne obraćajući pažnju na njihove misli i živote", rekao je Papa na zadnjoj točki svojeg jednodnevnog posjeta Toskani, povodom 5. nacionalnog skupa Katoličke Crkve u Italiji.

Papa se u homiliji osvrnuo na odlomak iz Evanđelja po sv. Mateju, u kojem Isus pita učenike što ljudi kažu tko je on. Upozorio je da učenici koji ne znaju što ljudi misle postaju „izolirani" i počinju „suditi ljude prema vlastitim mislima i uvjerenjima".

„Zbog toga učenik mora imati zdrav dodir sa stvarnošću, životima ljudi i njihovim radostima i tugama. To je jedini način kako im možemo pomoći i komunicirati s njima", rekao je.

„Kristovi učenici nikada ne trebaju zaboraviti da su izabrani iz naroda i nikada ne smiju pasti u napast da se drže visoko ili daleko od naroda, kao da misli i život ljudi nisu njihova briga ili nisu za njih važni. Crkva, poput Isusa, živi među ljudima i za ljude. Potrebno je gajiti osobnu vjeru u Gospodina jer jedino ako spoznamo istinu o Isusu, možemo vidjeti istinu o ljudskome stanju i doprinijeti 'cjelovitoj humanizaciji društva'", rekao je Sveti Otac.

Papa je nadalje rekao da se naša radost sastoji u dijeljenju te vjere, čija istina sablažnjava. Ići nam je protiv struje i nadvladati prevladavajuće mišljenje suvremenoga društva, u kojem i danas - kao i u prošlosti - ljudi nisu sposobni prepoznati u Isusu ništa više od proroka ili učitelja. Istaknuo je da dobro koje sijemo na svojem putu kao kršćani pomaže stvaranju „novog i obnovljenog čovječanstva", u kojem se nikoga ne marginalizira ili odbacuje, u kojem su službenici najveći i u kojem se djecu i siromahe prihvaća i pomaže.

Spomenuvši važnost humanizma u najkreativnijim razdobljima firentinske povijesti, Papa je istaknuo da je on uvijek imao karitativno lice te je upravio Bogu molitvu za novi humanizam - kako u tom gradu, tako i u čitavoj Italiji.