Odluka o Međugorju na jesen

Medjugorje
Medjugorje
To je izjavio pročelnik Kongregacije za nauk vjere Gerhard Ludwig Müller u razgovoru za internetski portal njemačke katoličke crkve Katholisch.de. Glede vatikanske odluke o Međugorju, u Bosni i Hercegovini, gdje neki vidioci smatraju da im se, navodno, ukazala Gospa, Müller je potvrdio kako su rezultati rada Međunarodne komisije, kojoj je bio na čelu talijanski kardinal Camillo Ruini, došli u Kongregaciju za nauk vjere koja će ih "na jesenskom redovitom sastanku" razmotriti i svoju odluku predati papi Franji koji će donijeti konačnu odluku. Müller je i potvrdio kako je Međunarodna komisija za međugorski fenomen, koju je osnovao papa Benedikt XVI. 2010. godine, "temeljito ispitala cijelo pitanje" i svoje mišljenje predala Kongregaciji za nauk vjere.

Glede biskupske sinode i obitelji koja će se održati u listopadu na kojoj će se raspraviti i o tome kako u katoličku zajednicu integrirati rastavljene i ponovno oženjene osobe, Müller je kazao kako odluka neće značiti "redukciju Isusove riječi i kao njezin slijed nauk Crkve". Pitanja koja se odnose na obitelj poprimila su u naše vrijeme novu aktualnost i moramo pomoći osobama, uključujući katolike, da ponovno shvate smisao vjenčanja", kazao je Müller. Crkva se mora ponovno otvoriti obiteljima, a obitelji bi se trebale ponovno obratiti Crkvi, smatra njemački kardinal Müller. Biskupska sinoda treba pronaći pastoralne putove za veću integraciju s društvom, ali "bez reduciranja Isusovih riječi, a time i crkvenog nauka", kazao je Müller i naglasio kako za budućnost Crkve i društva obitelj ima nezamjenjivo značenje.