Katica Kiš: Kršćanske misli

Katica Kiš: Kršćanske misli

Bdijte!
Već je prošlo više od 2000 godina od Kristovog dolaska na zemlju, nama ljudima. Njegova nauka o milosrdnom Bogu Ocu i Kraljevstvu nebeskom još je uvijek aktualna. Isus Krist nam je pokazao put kojim trebamo kročiti, kako bi jednom došli u blaženstvo Kraljevstva božjega.
Koliko pak mi zaista pratimo Kristov put i držimo njegove zapovijedi ljubavi prema Bogu i bližnjemu?
Svi mi znademo da je naš život ovdje na zemlji ograničen. Jednoga dana ćemo morati stati pred lice Gospodnje. Stoga se sada potrudimo da svojim životom i svojim djelovanjem posvjedočimo našu kršćansku vjeru.
Sam Krist nam je govorio o znacima posljednjih vremena, prije njegovog ponovnog dolaska na zemlju; razmahat će se bezakonje, pojavit će se lažni proroci, čut ćemo glasove o ratovima, potresima, pošastima, gladi i progonima kršćana. Evanđelje, Riječ božja, propovijedat će se svim narodima. Bit će značajnih znakova na nebu.
„Bdijete, dakle, jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi". Mt 24,42
„Zato i vi budite pripravni, jer u čas kad i ne mislite, Sin čovječji dolazi." Mt 24,44
Na koji način trebamo bdjeti i biti budni?
Trebamo biti svjesno, svaki dan u molitvi i mislima s Gospodinom i tražiti njegovu pomoć, jer samo on nam može i hoće pomoći.

Svoj život trebamo ponovno tako živjeti da se odupiremo grijesima tijela kao: oholost, lakomost, pohlepa, lijenost, zavist, bludnost, ljubomora, idolopoklonstvo, svađa, zla djela i misli, razdori, laži, pijančevanja, srdžba, neumjerenost. Pazimo na svoje riječi!
Zamolimo Gospodina da nam dodijeli snagu Duha svetoga i obdari nas njegovim darovima i plodovima, a to su: mudrost, razboritost, radost, ljubav, mir, dobrota, vjernost, blagost, znanje, savjet, jakost, pobožnost, strah božji.
Iznad svega pak ukazujmo ljubav prema Bogu i svojim bližnjima, ali ne samo riječima nego i djelima. Ispovijedajmo pravo i valjano svoju kršćansku vjeru, kako bi i drugi ljudi vidjeli naš vjernički život, te pošli istim putem.
Zamolimo Gospodina Isusa Krista da nas očisti od svih grijeha svojom prolivenom krvlju na Golgotskom križu i da nas uvijek prati na svim našim životnim putevima, jer samo s njim smo sigurni i radosno možemo kročiti ovim svijetom, očekujući njegov ponovni dolazak na zemlju, kada će zavladati Kraljevstvo nebesko, gdje neće biti ni tuge, ni boli, ni jauka niti smrti, nego samo vječno blaženstvo.
Hvala ti Kriste na tvojoj ljubavi, žrtvi, milosrđu i nauci kojom si nas naučio ljubiti Boga i svoje bližnje.

Neka je vječno slavljeno i hvaljeno ime Gospodnje.
AMEN.
Katica Kiš