Evanđelje nedjeljom Iv 3,14-21

Uskrs, korizma, Uskrs, Uskrsna čestitka, Koordinacija Hrvatskih udruga, Rama - Prozor, Uskrs, Uskrs, osjećaj mira i spokoja, Kršćanin, religija, Kristov križ, Uskrs, datum, korizma, post, nemrs, milosrđe , put Isusa Krista:, krštenje, o sakramentu krštenja, korizma, katica kiš, propovijed, katica kiš, korizma, katica kiš, Uskrs, molitva, Isus, Isus Krist,  iz Lukina evanđelja, Papa, obitelj iz Poljske, Sveti Otac, religija, evanđelje, vjera, katica kiš, drugi dan uskrsa, Uskrs, put Isusa Krista:, Sveti Otac, Uskrsnuće, Papa Franjo, religija, čovjek i vjera, Isus, evanđelje, korizma, molitva, čovjek i vjera

U ono vrijeme: Reče Isus Nikodemu: »Kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako ima biti podignut Sin Čovječji da svaki koji vjeruje u njemu ima život vječni. Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni.

Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu.

Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega. A ovo je taj sud: Svjetlost je došla na svijet, ali ljudi su više ljubili tamu nego svjetlost jer djela im bijahu zla. Uistinu, tko god čini zlo, mrzi svjetlost i ne dolazi k svjetlosti da se ne razotkriju djela njegova; a tko čini istinu, dolazi k svjetlosti nek bude bjelodano da su djela njegova u Bogu učinjena.«