Daj mi, Gospodine …

Daj mi, Gospodine …
Daj mi, Gospodine ...

Moj Bože, sav si nježnost za mene.
Molim te po tvojem ljubljenom Sinu:

Udijeli mi da se ispunim milosrđem
i da ljubim sve što mi ti nadahnjuješ.
Daj mi da suosjećam s onima koji su u žalosti,
i da pritečem u pomoć onima koji su potrebiti.

Daj mi da pomažem nesretnicima,
da okućim beskućnike, hrabrim potištene.

Daj mi da obradujem siromahe,
da podržim one koji plaču,
oprostim dug onome
koji se kod mene zadužio.

Daj mi da oprostim onome koji me je uvrijedio,
ljubim one koji me mrze,
da za zlo uzvratim dobrim,
da ne prezirem nikoga,
i da poštujem svakog čovjeka.

Daj mi da se ugledam u dobre,
da se ne družim sa zlima,
da kreposno živim
i da se borim protiv mana.

Daj mi, Gospodine, da budem strpljiv kad sve ide loše
i skroman kad sve ide dobro.
Daj mi da znadem gospodariti svojim jezikom,
i da, po potrebi, postavim stražu svojim ustima.
Na kraju, moj Bože,
ne daj mi da se navežem na prolazne stvari
već da žeđam za dobrima vječnim.