Pomozimo malom Andiju

Njegova samohrana majka nije u mogućnosti pružiti mu adekvatno liječenje i svakoga mjeseca kupovati mu potrebne lijekove . Dječak je 100% invalid i potrebna mu je stalna njega i pomoć 24 sata na dan.

Zato je Vama svima upućena molba da pomognete malom Andiju Milasu !

Dijete ima 360 KM, i to je njegova invalidnina, a lijekovi su jako skupi i hrana. Andijeva majka ne želi da izgubi svoje dijete te želi da mu svi mi pomognemo, te traži bilo kakvu pomoć - ljekove ,hrana itd .

Žiro račun je otvoren kod Volksbank BiH:
Tekući račun broj 1402O10018351995 , sa naznakom - ZA MALOG ANDIJA

Za uplate iz inozemstva .SWIFT VBSABA22, IBAN BA 39 1402010018351995 sa naznakom , ZA MALOG ANDIJA

Opširnije o Andijevoj bolesti pročitajte na facebook grupi: Pomozimo-malom-Andiju