Zukorlić: Ako se RS pokuša odcijepiti,bit će rata i to žešćeg nego što je bio

Muftija Zukorlić
Muftija Zukorlić
O hipotetičkom slučaju otvaranja pitanja suvereniteta BiH i odcjepljenja Republike Srpske, bilo je poruka o ideji odcjepljenja Sandžaka i priključenja, u tom slučaju - Federaciji BiH, muftija Zukorlić kaže:

Nemoguće je da dođe do odcjepljenja RS od BiH, jer pokušaji razbijanja BiH su se pokazali nemogućim. To proizilazi iz nemogućnosti da se striktno podijeli srpski i bošnjački životni prostor.

Otišli su Slovenci, Hrvati, Makedonci, Crnogorci i Albanci i njihovi životni prostori su bili djeljivi sa srpskim životnim prostorom. Međutim, srpski i bošnjački prostori su definitivno toliko izmiješani, isprepleteni da ih je nemoguće dijeliti i to je najbolje pokazala sva tragedija rata u BiH.

Zato mislim da je to apsolutno nemoguće, i da će biti rata ukoliko se RS pokuša odcijepiti i to žešćeg nego što je bio. Još iz jednog razloga ne vjerujem da je takvo što moguće, jer sam svjestan da pitanje stabilnosti BiH nije samo pitanje Bosne, već pitanje regije.

Tako da ja ne operiram s tim, iako je bilo izjava iz Sandžaka koje imaju takvu logiku. Ja u principu nisam netko tko zahtjeve i koncept pravi na osnovu reciprociteta, jer to nije principijelno.

Jedan političar iz Sandžaka je 1990-ih godina tražio za Bošnjake u Srbiji ono što dobiju Srbi u Hrvatskoj. Kad su dobili Oluju i Bljesak, onda se on ućutao. Tako da nije dobro tražiti nešto što dobija drugi, jer se prava baziraju na osnovu, prije svega, onoga što vam zaista pripada kao pojedincima i kao kolektivitetu.

Mi tražimo svoja prava. Svakako da inzistiramo na našoj vezi s BiH kao nečim što je žila kucavica našeg opstanka. Jer, treba imati u vidu činjenicu da su Bošnjaci jedini narod u Europi koji nema svoju nacionalnu državu i zato je potrebna još jača veza između sandžačkih Bošnjaka i Bošnjaka u BiH.

O skupocjenom BMW-u, za koji je poslije rečeno da je dar, s kojim se pojavio u Srebrenici, i je li se trebao pojaviti sa skromnijim autom, kaže:

Ne, uopće. I prvo, nije riječ o daru, to su sve automobili u vlasništvu vjernika, mojih prijatelja, mojih suradnika. I odmah da vam kažem, ja sam jako dugo pod prijetnjama i u poziciji sam da mi je život više puta bio ugrožen.

Služba koja se bavi mojom sigurnosti bira automobile i priliku kada ću se kojim automobilom voziti. Ja se u to ne miješam.

Ali ono što sam primijetio je da jako često mijenjaju automobile zbog sigurnosti, to je jedna dimenzija. Druga dimenzija je da Srebrenica simbolizira stradanje, propast, smrt i crninu. Mi želimo da, uz svo poštovanje prema žrtvama, iskažemo i prkos prema zločinu. A bijela boja je simbol života, simbol mira, simbol spremnosti da se prkosi smrti i stradanju i da se ide prema životu.

dnevnik.ba