Vlajki za referendum o trećoj federalnoj jedinici

"Ako bi bošnjačka strana ovu demokratsku formu izjašnjavanja odbila, onda bi hrvatski narod imao puno legalno i legitimno pravo, ne gubeći vrijeme zaštiti svoje interese kao i ranije, ponovno se organizirati kao samostalan entitet u granicama nekadašnje Republike Herceg Bosne, te iz tog okvira nastaviti daljnje razgovore o Bosni i Hercegovini", navodi Vlajki u priopćenju koje je upućeno iz njegova ureda.

Dopredsjednik Republike Srpske smatra da se pred hrvatskim narodom u BiH u sadašnjem trenutku postavlja egzistencijalna dilema, a to je: "bezrezervno iskoristiti sve svoje snage za ostvarenje teritorijalnog, političkog, ekonomskog i kulturnog identiteta, ili ostati i dalje u lancima washingtonskog i daytonskog sporazuma".

"Sadašnje sluganstvo jednom stranom elementu u omalovažavajućem teritorijalnom i političkom podneblju ne treba više trpjeti. Kušnjama u zavodljivom obliku gospodara pakla, koje nude hrvatskim autentičnim strankama tri ministarska mjesta u Federaciji BiH, treba bez oklijevanja odoliti. Ako bi se ta danajska ponuda prihvatila, poraz hrvatskog naroda u BiH bio bi potpun", tvrdi Vlajki.

Po njegovu mišljenju, prihvaćanje spomenute ponude značilo bi i prihvaćanje platforme SDP "kao prikriveno bošnjačke partije, koja izričito zagovara centralizaciju BiH i konačnu dominaciju jednog nad ostala dva konstitutivna naroda".

".. ući sada u vladajuću koaliciju u FBiH s bošnjačkim partijama radi par ministarstava ('za šaku dolara'), značilo bi krajnje nisko i neodgovorno raditi protiv aktualnih interesa hrvatskog naroda i protiv diplomatskih inicijativa s raznih strana koje ohrabruju Hrvate u BiH da oforme vlastitu teritorijalnu jedinicu, čime bi se postigla ravnopravnost sva tri konstitutivna naroda i trajna stabilnost BiH", ističe dopredsjednik Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda u priopćenju koje je upućeno iz njegova ureda.

(Fena)