Vlada FBiH za još 14 dana produžila epidemiološke mjere

Vlada FBiH za još 14 dana produžila epidemiološke mjere
Vlada FBiH

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva (FMZ) o epidemiološkoj situaciji covid-19 u FBiH na dan 28.6.2021. godine, s prijedlogom naredbi i preporuka.

Naredbe i preporuke su donesene s rokom važenja od 14 dana, računajući od 1.7.2021. godine, a Krizni stožer FMZ je zadužen da, prije isteka ovog roka, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju covid-19 u FBiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te Vladi FBiH dostavi prijedlog novih.

Vladama županija, odnosno županijskim stožerima ministarstava zdravstva naređeno je uvođenje restriktivnijih mjera na osnovu procjene epidemiološke situacije u županiji, odnosno općini, uz redovno obavještavanje Kriznog stožera FMZ.

Krizni stožer FMZ će današnje zaključke, s prilozima, dostaviti županijskim ministarstavima zdravstva i njihovim kriznim stožerima, zdravstvenim ustanovama s područja županija, kliničkim centrima u FBiH, općim, županijskim i specijalnim bolnicama, Federalnoj i županijskim upravama za inspekcijske poslove i županijskim upravama policije.

U skladu sa zaključkom od 8.1.2021. godine, Vlada FBiH će izvjestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji u FBiH i mjerama koje je donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa. U informaciji je navedeno da na nivou Federacije BiH sedmodnevna incidenca iznosi 4.8 slučajeva na 100.000 stanovnika, a u posljednjih sedam dana najviša je zabilježena u Sarajevskoj, Hercegovačko-neretvanskoj i Tuzlanskoj županiji.

U 25. tjednu je nastavljen trend opadanja svih indikatora. Najveći pad bilježe broj smrtnih slučajeva zbog covid-19, ukupan broj hospitaliziranih pacijenata i sedmodnevna incidenca.

Od 8. 3. do 28.6.2021. godine su u FBiH ukupno administrirane 236.972 doze cjepiva protiv covid-19, od čega se na prvu dozu odnosi 148.834, a na drugu 88.138. Pri tome treba napomenuti da za 25. tjedan, do trenutka pravljenja izvještaja, nisu dostavljeni podaci iz pet županija, navodi se u informaciji iz Ureda za informiranje vlade FBiH.