Vijeće ministara o stanju u oblasti migracija u BiH

Vijeće ministara o stanju u oblasti migracija u BiH

Predviđeno je i razmatranje Prijedloga srednjoročnog programa rada Vijeća ministara BiH 2019. - 2021., kao i Prijedlog plana aktivnosti Programa ekonomskih reformi BiH za period 2019. - 2021. godina (ERP).

Trebao bi biti razmatran i Prijedlog odluke o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u BiH za 2019. godinu.

Vijeće ministara BiH bi, između ostalog, trebalo razmatrati i Izvješće o temi „Praćenja realizacije preporuka revizije učinka" te Izvješće revizije učinka o temi „Upravljanje procesom realizacije Ugovora o javnim nabavkama u institucijama BiH".