Stranka za BiH: "Država za čovjeka" je prazno predizborno obećanje

Ovakva izjava potvrđuje da je predizborno obećanje SDP-a izraženo u sloganu „država za čovjeka" bilo samo predizborno obećanje.

Prvi nagovještaj ovakvog odnosa je SDP-ova Platforma za formiranje vlasti kojom se imovina države u konačnici prevodi na entitete i tako razvlašćuju i država i građani.
Ova Platforma takođe nagovještava da se i energetski potencijali Bosne i Hercegovine mogu rasprodati.
Stranka za Bosnu i Hercegovinu smatra da državna imovina, kao i energetski potencijali BiH moraju ostati u vlasništvu države u skladu sa Ustavom BiH, Sporazumom o pitanjima sukcesije bivše SFRJ kao i pravomoćnim sudskim presudama.

Press služba Stranke za BiH