Programska deklaracija pokazala SDA još uvijek nije odustala od podjele Mostara na više općina | Hercegovina.Info

Programska deklaracija pokazala SDA još uvijek nije odustala od podjele Mostara na više općina

Programska deklaracija pokazala SDA još uvijek nije odustala od podjele Mostara na više općina

Uz isticanje kako buduće uređenje Grada Mostara ima “ključni značaj za ukupnu stabilizaciju političkih prilika i uspješan razvoj Grada”, u Programskoj deklaraciji SDA navodi se kako je “poseban status Grada Mostara utvrđen Washingtonskim i Daytonskim sporazumom koji definiraju obvezujuće principe lokalne samouprave u Mostaru”.

Naglašava se kako se “provođenje presude Ustavnog suda BiH o Gradu Mostaru mora se zasnivati na navedenim principima sa rješenjem koje će osigurati ravnopravnu poziciju konstitutivnih naroda bez dominacije bilo koga, zaštiti prava Bošnjaka i isključiti potencijalnu diskriminaciju”.

-Navedene principe osigurati uređenjem Grada Mostara Federalnim zakonom u skladu sa ustavom Federacije kao jedinstvenog gradskog područja s više jedinica lokalne samouprave uz obveznu rotaciju na čelnim funkcijama u Gradu”, stoji u Programskoj deklaraciji SDA usvojenoj na današnjem kongresu ove stranke.