Parlamentarci iz RS odlučili: Ne vraćamo se u Sarajevo!

Oni su na sastanku na Jahorini naglasili da će se u Sarajevo vratiti tek kada Vijeće ministara i Nezavisni odbor Parlamenta BiH analiziraju informaciju Direkcije za koodinaciju policijskih tijela BiH o događajima 6. i 7. lipnja u Sarajevu i kada im bude zagarantirana sigurnost.

Narodna skupština RS usvojila je u petak zaključke kojim se traži osiguranje institucionalnih i personalnih garancija za sigurnost poslanika, delegata i zaposlenih u institucijama BiH u Sarajevu.

Demonstranti, koji su tražili usvajanje zakona o JMB, blokirali su 6. i 7. lipnja u zgradi institucija BiH u Sarajevu oko 1.500 ljudi, među kojima su bili parlamentarci, ministri, službenici, strane diplomate i bankari.

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela u izvješću o ovim događajima utvdila je da su ti protesti bili nelegalni, kao i da je postojao veliki broj porpusta policijskih tijela Županije Sarajevo i FBiH.

Glas Srpske