Martin Raguž : "Poštivanje izborne volje rješava krizu u BiH"

Raguž je kazao da treba da se poštuje izborna volja svih konstitutivnih naroda i da sadašnje ultimativne pozicije opterećuju rješenje političkih zastoja.

On kaže da se u BiH ne radi samo o pitanju vlasti nego i stabilnosti jer se kriza produbljuje. Umjesto toga trebalo bi prestati sa izazivanjem stalnih podjela i da se pokaže da ova zemlja ipak može naprijed i da ima nade, naveo je Raguž.

On tvrdi da je način budućeg života ovdje balans između nacionalnog i građanskog, i da upravo ta građanska dimenzija treba biti valorizirana, ali i pozicija države tri konstitutivna naroda, jer ona to nije barem u slučaju manjinskih Hrvata.

Nijedna vlast neće moći funkcionirati bez programa ali i rješenja koja uključuju najaktuelnija pitanja potrebna za evropske integracije BiH, jer bez toga nema ništa.

 Raguž zagovora i dalje jaku nazočnost  međunarodne zajednice i daje joj podporu sve dok ne dođe do samoodrživosti BiH, jer je Balkan još uvijek najveći sigurnosni izazov Evrope.

Njegov trenutni fokus je fomiranje vlasti ali kaže da nije razmišljao o tome da bi možda mogao biti na čelu Vijeća ministara BiH ili nekoj drugoj funkciji.

FACE TV