Lijanović : Građane ne smiju voditi oni koju su bez vizije i ideje!

Smatram da bi ti sastanci trebali da rezultiraju nekom konkretnom platformom, ciljevima i prijedlozima za izbavljanje svih građana Bosne i Hercegovine iz dužničkog ropstva bez obzira na nacionalnu ili vjersku pripadnost, na usmjeravanje BiH ka EU integracijama. Smatram da je platforma koju smo i mi iz Narodne stranke Radom za boljitak potpisali dobar osnov za pokretanje ovog društva ka boljitku.

Građani Bosne i Hercegovine više ne smiju biti taoci pogubnih politika kao u proteklih dvadeset godina" izjavio je dopredsjednik Narodne stranke Radom za boljitak Jerko Ivanković Lijanović povodom špekulacija u medijima onih političkih lidera koji se grčevito bore za vlast i fotelje, te dodao „Poručujem da je ovo platforma koja nudi siguran boljitak građana Bosne i Hercegovine u naredne četiri godine. Mislim da je došlo vrijeme da stranke koje žele participirati u vlasti moraju napokon ponuditi strategiju razvoja i put kojim će BiH ići u naredne četiri godine. Ko to nije u stanju i ne nudi takav dokument više ne može i ne smije ozbiljno sudjelovati u vlasti kao što je to bila dosadašnja praksa".