IZVJEŠTAJ EK BiH u odnosu na regiju nije napredovala na putu prema EU

IZVJEŠTAJ EK BiH u odnosu na regiju nije napredovala na putu prema EU
EU parlament

Države Zapadnog Balkana sve teže ulasku u Europsku uniju, ali su u posljednjih godinu dana ostvarile umjeren napredak na tom putu i zajedničko im je da su, iako su uglavnom usvojile potrebne zakonske okvire, najslabije rezultate ostvarile u reformi pravosuđa i javne uprave, suzbijanju korupcije i u oblasti slobode medija, ocijenila je Europska komisija u izvještaju o napretku zemalja regije u procesu eurointegracija.

Bosna i Hercegovina

U procesu eurointegracije BiH nije ostvarila napredak u brojnim oblastima, ali je u nekim, poput pravosuđa, došlo do pogoršanja, navodi se u izvještaju Europske komisije o napretku BiH na europskom putu. Europska komisija konstatira da je oko većeg dijela analiziranog perioda Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine bila blokirana iz političkih razloga, što je rezultiralo zaostatkom u donošenju zakona.

U izvještaju se navodi da je Vlada Federacije BiH i dalje u tehničkom mandatu, kao i da Ustav BiH i dalje krši Europsku konvenciju o ljudskim pravima u predmetima Sejdić-Finci, koji se odnosi na jednako aktivno i pasivno biračko pravo svih građana BiH, i u sličnim slučajevima, prenosi Euractiv.

"Nije postignut napredak u poboljšanju Izbornog zakona u skladu sa europskim standardima i osiguravanju transparentnosti financiranja političkih partija", piše u izvještaju. "Nije postignut napredak u osiguravanju povoljnog okruženja za civilno društvo. Značajne i sistematske konsultacije sa civilnim društvom preostaju da se utvrde", ukazuje se u izvještaju.

Bosna i Hercegovina je, kako se navodi, u ranoj fazi reforme javne uprave i nije došlo do napretka u osiguravanju profesionalne i depolitizirane državne administracije i koordiniranog pristupa u kreiranju politike.

Posebno je istaknuto da nije došlo do napretka u oblasti pravosuđa, već, naprotiv, do pogoršanja, zbog čega su, kako je navedeno, potrebne hitne mjere za jačanje integriteta i povratak povjerenja građana u pravosuđe, počevši od vjerodostojnog i rigoroznog sistema provjere financijskih izvještaja nositelja pravosudnih funkcija.

"Prepreke pravosudnim reformama od političkih aktera, kao i unutar pravosuđa, te loše funkcioniranje pravosuđa narušavaju mogućnost građana da ostvare svoja prava, kao i borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala", naglašava se u izvještaju Europske komisije. Ocijenjeno je da je BiH 'u ranoj fazi i kada je u pitanju suzbijanje i borba protiv korupcije i organiziranog kriminala', i da je korupcija i dalje rasprostranjena i direktno utiče na svakodnevni život građana.

"Postoje sistemski nedostaci u operativnoj suradnji agencija za provođenje zakona i vrlo ograničena razmjena obavještajnih podataka. Financijske istrage i zapljena imovine uglavnom nemaju efekta", navodi se u izvještaju. Kontakt sa europskom policijskom organizacijom Europol, dodaje se, još nije operativan i nisu poduzeti koraci za uspostavljanje suradnje sa europskim pravosudnim tijelom Eurojust.

Što se tiče osnovnih prava, zakonodavni i institucionalni okvir u velikoj mjeri je uspostavljen, dok sveobuhvatan strateški okvir još treba usvojiti. Navedeno je da su poduzeti neki koraci, poput odluke Ustavnog suda da ukine odredbu o smrtnoj kazni u Ustavu Republike Srpske, a prva LGBTI parada je mirno protekla u Sarajevu. "Izazovi ostaju u pogledu slobode okupljanja, posebno u Republici Srpskoj", naglašeno je u izvještaju.

Europska komisija je ocijenila da su potrebne značajne reforme kako bi se osiguralo da svi građani mogu ostvariti svoja politička prava, te da bi se prevazišla praksa 'dvije škole pod jednim krovom' i osiguralo inkluzivno i kvalitetno obrazovanje za sve. Konstatirano je i da nije postignut napredak u garantiranju slobode izražavanja medija i zaštiti novinara osiguranjem odgovarajućeg sudskog progona slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima i medijskim radnicima.

EU je pružila značajnu podršku Bosni i Hercegovini u upravljanju migracijama, navodi se u izvještaju i dodaje da EU poziva vlasti Bosne i Hercegovine da hitno poduzmu sve potrebne mjere kako bi spriječile razvoj humanitarne krize.

Crna Gora

U izvještaju Europske komisije o napretku Crne Gore piše da je predizbornu kampanju obilježilo nepovjerenje, odnosi sa Srbijom su bili napeti, da Crna Gora ima spremnost za borbu protiv kriminala, a da je u oblasti pravosuđa postignut ograničeni napredak. U izvještaju je ocijenjeno da novi parlament Crne Gore treba nastojati da nađe široki međustranački i društveni konsenzus i da u praksi pokaže posvećenost crnogorskom programu europskih reformi, što je od vitalnog značaja za napredak zemlje na putu ka EU.

Europska komisija je navela da je određen napredak postignut u oblasti osnovih prava, te da Crna Gora ima određeni nivo spremnosti u borbi protiv organiziranog kriminala. U primjeni pravnih tekovina EU i standarda u oblasti pravosuđa postignut je ograničen napredak. Izazovi, kako se ocjenjuje ostaju, posebno u pogledu nezavisnosti, profesionalnosti, efikasnosti i odgovornosti pravosuđa.

Navodi se i da izvještaji o prekomjernoj upotrebi sile u policiji i navodi o mučenju zahtijevaju brze i efikasne istrage. Medijska scena je i dalje visoko polarizirana, a mehanizmi samoregulacije i dalje slabi. Rastući obim dezinformacija širom regije dalje je polarizirao društvo nakon usvajanja Zakona o slobodi vjeroispovesti i tijekom izborne kampanje, piše u izvještaju, prenosi Euractiv.

Sjeverna Makedonija

Sjeverna Makedonija ostvarila je napredak u eurointegracijama u nekim oblastima, ali su dodatni napori potrebni u pravosuđu, borbi protiv korupcije, sprječavanju diskriminacije, slobodi medija, navodi se u izvještaju Europske komisije o napretku u eurointegracijama.

Europska komisija je pozdravila i pokušaje jačanja međuetničke situacije primjenom Ohridskog okvirnog sporazuma, a napredak je pozdravila i u dijelu reforme obavještajnih službi od rujna 2019. i formiranje Agencije za nacionalnu sigurnost kao neovisnog tijela bez policijskih ovlaštenja, ali je napomenula da je potrebno jačanje parlamentarne kontrole obavještajnih službi.

Slaba točka ostaje reforma javne administracije, ukazala je EK i dodala da je u tom dijelu Sjeverna Makedonija ocijenjena kao 'umjereno spremna'. Pozdravljen je i rad nove Komisije za sprječavanje korupcije i očekuje se odgovarajući ishod izvještaja i preporuka te komisije. U oblasti borbe protiv korupcije, Europska komisiija bilježi dobar napredak u dijelu istrage, gonjenja i suđenja u predmetima korupcije visokog profila.

Slabost Sjeverne Makedonije je, kako se navodi, i provođenje zakona o sprječavanju govora mržnje, a kritizira se i činjenica da ne postoje pravi nezavisni istražitelji za kontrolu rada policije, koji bi omogućili efikasnu borbu protiv fenomena nekažnjivosti u policiji. U sažetku izvještaja se navodi da su potrebne i hitne mjere za poboljšanje stanja u zatvorima i pronalaženje alternativnih rješenja za pritvor i zatvor.