IZVJEŠTAJ EK BiH u odnosu na regiju nije napredovala na putu prema EU

Države Zapadnog Balkana sve teže ulasku u Europsku uniju, ali su u posljednjih godinu dana ostvarile umjeren napredak na tom putu i zajedničko…