Do smanjenja plaća će ipak doći?

Konačni iznos proračuna manji je za približno devet mlijuna maraka od planiranog, na što je najviše utjecalo smanjenje prihoda na koje županija ne može izravno utjecati.

Prema riječima ministra financija Vjekoslava Bakule dio rebalansa koji se odnosi na prihodovnu stranu je već napravljen, međutim o rashodovnoj strani će se raspravljati na jednoj od sljedećih sjednica Vlade budući da se radi o nezgodnoj ostavci.

Slabo punjenje

Najveći dio proračunskih sredstava otpada na plaće i naknade proračunskim korisnicima što iznosi čak 45 milijuna maraka, te će najvjerojatnije morati doći do privremenih rezanja plaća. Naime, ministar Bakula ističe da bi se ova županija ukoliko se ne naprave uštede mogla naći u situaciji da u 12 mjesecu ne bude imala novca za isplatu plaća.

''Mi smo kao ministarstvo više puta upozoravali proračunske korisnike na lošu situaciju s punjenjem proračuna, te smo ih ujedno pozivali na štednju, međutim do sada se nisu baš previše toga pridržavali'', kazao je Bakula.

On je ovom prilikom kazao da je neimenovano privremeno rezanje plaća proračunskim korisnicima ukoliko županija želi sudjelovati i dobiti sredstva iz angažmana sa MMF-om.

Isplata poticaja

''Sindikati su se bunili zbog rezanja plaća, međutim, to nam je naloženo od MMF-a. Međutim, prilikom pregovora sindikati su rekli da pristaju na smanjenje plaće i do 50 posto, ali da se to mora raditi u dogovoru s njima, tako da ćemo morati uskoro sazvati sastanak s predstavnicima, proračunskih korisnika'', kazao je Bakula.

Do privremenog rezanja plaća bi trebalo doći i iz razloga što je prvim rebalansom proračuna stavka koja se odnosi na plaće preračunskih korisnika umanjena za 10 posto.

Bakula se ovom prilikom osvrnuo i na isplatu poticaja za poljoprivrednu proizvodnju.

''Svi podaci oko iznosa koje će biti potrebno izdvojiti za poticaje još nisu dostavljeni Ministarstvu financija, budući da ni Ministarstvo gospodarstva još nema te podatke. Isplata tih poticaja će biti obveza. Međutim, kada će se to dogoditi ovisi isključivo o punjenju proračuna'', naglasio je Bakula.

Rashodi veći za šest milijuna KM

Iz izvješća o izvršenju proračuna za prvih šest mjeseci koje je izneseno na sjednici Vlade ZHŽ-a je vidljivo da je prihod znatno manji od očekivanog, te da ukupni prihodi i primitci iznose 31,322.273,93 maraka od čega najveći dio otpada na prihode od poreza što iznosi 23,529.794,70 maraka. Ostvareni rashosi u prvoj polovini godine iznose 37,793.328, 49 maraka, piše današnji Dnevni list.