BEŠLIĆ KOD MINISTRICE Mostaru prijeti epidemiološka katastrofa

Edida Đapo Ljubo Bešlić
PR

Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo primila je danas u Sarajevu gradonačelnika Grada Mostara Ljubu Bešlića, direktora Agencije za vodno područje Jadranskog mora Damira Mrđena i direktora JP Deponija Mostar Abdurahmana Bećirovića.

Na sastanku je razgovarano o rješavanju trenutne situacije I zbrinjavanja komunalnog otpada Grada Mostara i šire.
Istaknuto je da je potrebno čim prije riješiti problem sa otpadom u gradu Mostaru, kojem prijeti epidemiološka katastrofa zbog nemogućnosti odlaganja otpada na gradsku deponiju.

Ministrica Đapo je naglasila da se nada da će gradske i županijske vlasti postići dogovor s građanima koji već danima blokiraju ulaz kamiona i odvoz otpada na deponiju u Mostaru.

Na sastanku su predstavnici Federalnog ministarstva okoliša i turizma ponudili više rješenja za novonastalu situaciju, a s ciljem zaštite zdravlja ljudi i okoliša. U narednom razdoblju potrebno je doći do kompromisnog rješenja za sve strane uključene u postupku.

Zaključeno je da JP Deponija d.o.o. Mostar dostavi uređenu dokumentaciju za daljnje postupanje u upravnom postupku izdavanja potrebnog akta.

Ministrica Đapo je naglasila da Federalno ministarstvo okoliša i turizma podržava zaštitu okoliša i zdravlje ljudi u prvom redu, jer to i jeste njegova nadležnost, priopćeno je iz ovog ovog ministarstva.