OSTAVŠTINA KORONE Suicidalne misli, poremećaji ishrane i depresija su svakodnevnica mladih

OSTAVŠTINA KORONE Suicidalne misli, poremećaji ishrane i depresija su svakodnevnica mladih

Polovina poremećaja mentalnog zdravlja nastaje prije 14-te godine života, a većina ne budu na vrijeme otkrivena. Istraživanje koje je proveo UNICEF pokazuje da 1 od 4 djece doživljava više simptoma lošeg mentalnog zdravlja. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, depresija je vodeći uzrok bolesti mladih dok je samoubojstvo vodeći uzrok smrti mladih između 15 i 29 godina.

Problemi mentalnog zdravlja mladih udvostručili su se od pojave COVID-a

Od pojave COVID-a, situacija s mentalnim zdravljem mladih je postala alarmantna. Loše mentalno zdravlje ometa sve aspekte njihovog zdravlja uključujući emocionalnu dobrobit i socijalni razvoj. Mladi se osjećaju društveno izolirani, nesigurni u međuljudskim odnosima i u budućnost i nedovoljno jaki da se odbrane.

Stigma jača od straha

Institucije koje djeluju u oblasti mentalnog zdravlja, obzirom na porast potreba, vrlo često nemaju dovoljno kapaciteta. Istovremeno, mladi uglavnom nemaju ni jasnu ideju kome i gdje se obratiti ali također nemaju ni dovoljno povjerenja u sustav. Posebno zabrinjavajuće je što je stigma vezana za mentalno zdravlje mnogo jača od straha kojeg mladi ljudi proživljavaju svakodnevno boreći se sa svojim poteškoćama.

U posljednje vrijeme pojavile su se i aplikacije gdje mladi, na njima blizak način, mogu dobiti prvu podršku i savjet, što je važan dio pomoći. Ipak, mladi koji se bore s poremećajima mentalnog zdravlja trebaju pristup dosljednoj i dugoročnijoj podršci. Direktan kontakt je neophodan i nezamjenjiv u pružanju podrške kada je mentalno zdravlje u pitanju.