OSTAVŠTINA KORONE Suicidalne misli, poremećaji ishrane i depresija su svakodnevnica mladih

Polovina poremećaja mentalnog zdravlja nastaje prije 14-te godine života, a većina ne budu na vrijeme otkrivena. Istraživanje koje je proveo…