Željko Jovanović u Mostaru: Važnost Sveučilišta za Hrvate ogromna

Željko Jovanović u Mostaru: Važnost Sveučilišta za Hrvate ogromna
Naša je želja da Ministarstvo podupire i daljnji razvoj Sveučilišta u Mostaru, koje ima 16 tisuća studenata, od čega 15 posto dolazi iz Hrvatske. Dvije stotine hrvatskih profesora sudjeluje u realizaciji nastave. Ta suradnja je dobar primjer kako Hrvatska može doprinijeti ovom društvu. Trebaju nam istraživačka sveučilišta, a ovo je dobar primjer. Kroz istraživanja se stječu znanja i kompetencije. Mi imamo izuzetnu suradnju s ovim Sveučilištem, smatramo kako je ono potrebno i za Mostar i za BiH. Sveučilište ne stvara samo inženjere, agronome, profesore... Ono služi i da stvara bolje ljude. Ako Sveučilište stvara bolje ljude, onda će i Mostar i BiH biti bolje društvo i bolja država - kazao je Jovanović, a njegov posjet u vrijeme nereda u Bosni i Hercegovini svakako ima i političku pozadinu jer se Hrvatska želi nametnuti kao lider regije i preuzeti aktivnu ulogu u rješavanja sukoba u BiH.

'Prosperitet i razvoj omogućuje jedino obrazovanje'

Nakon Milanovića, Sarajevo su posjetili turski, zatim i ruski ministar vanjskih poslova, a Jovanović je stigao u Mostar.

- Važnost Sveučilišta je ogromna. Bez Sveučilišta u Mostaru dio Hrvata koji ovdje živi zasigurno ne bi ostao. Osim zadržavanja ljudi na ovom Sveučilištu sigurno doprinosi i razvoju Mostara i cijele BiH. Prosperitet i razvoj jedino omogućuje obrazovanje i znanost. Budućnost ovog kraja ovisi o sveučilištu. Zemlje koje su ulagale u znanost danas imaju veći BDP, ali bi i županije iz BiH morale više ulagati - kazao je Jovanović.

- Zahvaljujem ministru Jovanoviću i pomoćnicima što su došli u Mostar i prepoznali njegovu stratešku važnost. Do sada je bila ogromna pomoć u izgradnju kampusa, ta pomoć je sada u sufinanciranju profesora iz Hrvatske, koji ovdje rade, te u sufinanciranju školovanja naših kadrova na poslijediplomskim studijima u Hrvatskoj. Nadamo se i budućoj suradnji, kazala je rektorica Sveučilišta u Mostaru prof. dr. Mostaru Ljerka Ostojić.

'U nekim aspektima Sveučilište u Mostaru je bolje od onog u Hrvatskoj'

Dekan Filozofskog fakulteta prof. dr. Zoran Tomić proveo ga je kroz fakultet čija je gradnja financirana sredstvima hrvatske Vlade. Obišao je i istraživački centar ovog fakulteta.

Jovanović se pohvalio kako je njegovo ministarstvo jedno od najuspješnijih kada je u pitanju izvlačenje novca iz europskih fondova, a u tome vidi i priliku za Sveučilište u Mostaru, za koje je ustvrdio da je u nekim aspektima i bolje nego sveučilišta u Hrvatskoj, a trebaju biti integrirana. Ministar je obišao i ruševnu zgradu Kluba sveučilišnih djelatnika i čitaonicu.

24sata.hr