Zašto se Mostar nakon osnivanja Gradske uprave još više razjedinio?

Gradska uprava Mostar
Ashdown je tada izjavljivao da novi Statut predstavlja kompromis te da će konačno njegovom provedbom grad biti bliže ujedinjenju, a građani Mostara dobiti jedinstvenu, jeftiniju i učinkovitiju administraciju. No, dogodilo se zapravo suprotno. To se najbolje može vidjeti danas, pet godina nakon osnivanja gradske administracije, kada je postalo jasno vidljivo da Grad ide samo k daljnjem razjedinjenju.

Sve je isto, samo gradonačelnika nema

Mostar i dalje ima veliku administraciju, jer ni do današnjeg dana nije riješen višak zaposlenika. Šest nekadašnjih općina je samo na papiru ugašeno, jer je iza njih ostalo šest gradskih područja, od kojih svako od njih ima po tri vijećnika u Gradskom vijeću koji tako kontroliraju vlast u tim područjima. Što se tiče tužbi koje pristižu na naplatu Gradu, one su danas češće, ali i veće nego 2004.

Znači sve je ostalo kako je i bilo, samo sa znatno većim problemima nego ranije. Grad danas već trinaest mjeseci nakon izbora nema gradonačelnika, kao ni proračuna za ovu godinu, a ratna linija razgraničenja ponovno se jasno iscrtava na Bulevaru. Što se zapravo u proteklih pet godina dogodilo, i zašto se Mostar nakon osnivanja Gradske uprave još više razjedinio, probali smo doznati u razgovoru s bivšim i sadašnjim vijećnicima, te s predstavnikom jedne građanske stranke koja ne sudjeluje u radu Gradskog vijeća.

Jedan veliki korak unatrag

Novoizabrani predsjednik Gradskog odbora Naše stranke Suad Behmen slaže se s tom tvrdnjom, jer i sam smatra kako je prije nekih sedam godina bilo nekako više komunikacije među ljudima s obje strane grada. Po njemu, jedan od glavnih krivaca za to je vlast koja se očigledno nikada nije ozbiljno pozabavila po pitanju ujedinjenja.

“Po meni je to veliki propust, jer ovako se samo pogoršava stanje u gradu”, naveo je Behmen. S činjenicom da grad postaje sve razjedinjeniji složio se i Oliver Soldo, vijećnik HDZ-a u Gradskom vijeću u razdoblju od 2004.- 2008. Soldo navodi kako se učinak ujedinjenja primjećivao samo u prve dvije-tri godine rada Gradskog vijeća, i da su se tada donosile jedinstvene odluke. “Čim su se počela rješavati neka krucijalna pitanja, sve anomalije su izišle na vidjelo. Grad se nije ujedinio iz razloga što su sve anomalije koje su ugrađene u nametnuti Statut dale svoj prilog u tomu da je Mostar postao 'grad slučaj'”, smatra Soldo. Njegov kolega u vijećničkim klupama, samo u dresu SbiH-a, Zoran Mandelbaum, je mišljenja kako kompletna politika koja se provodi na svim razinama vlasti ide u smjeru da se Mostar što više podijeli.

“Sva poduzeća, ustanove i mentalni sklopovi u glavama ljudi u gradu su podijeljeni. Mislim da gradska administracija na čelu s prvim zajedničkim gradonačelnikom Mostara Ljubom Bešlićem nije učinila ništa da se grad ujedini”, mišljenja je Mandelbaum.

Sadašnji vijećnik SDA Ibrahim Rahimić Roha smatra da je osnivanje Gradske uprave samo stvorilo pretpostavke da se krene u jaču integraciju grada, a sve je zapravo otišlo u totalnu dezintegraciju. Na kraju svega možemo samo zaključiti kako su sve nade građana, koji su težili jedinstvu, pale u vodu, zbog volje i želje određenih skupina ljudi, koje su pod “nacionalnim plaštom” odlučile potpuno podijeliti grad kako bi mogli nastaviti svoju daljnju pljačku i otimanje od nedužnih građana Mostara.

Vaše mišljenje...

Je li Mostar nakon osnivanja Gradske uprave postao još više razjedinjen?

Ibrahim Rahimić (SDA)
Da. Osnivanje Gradske uprave stvorilo je pretpostavke da se krene u jaču integraciju grada, a, nažalost, sve je otišlo u potpunu dezintegraciju.

Zoran Mandelbaum (SBiH)
Da, jer gradska administracija na čelu s prvim zajedničkim gradonačelnikom Mostara Ljubom Bešlićem nije učinila ništa da se grad ujedini.

Suad Behmen (Naša stranka)
Prije nekih sedam godina bilo je više komunikacije među ljudima s obje strane grada. Očigledno je da se ništa ozbiljno ne radi na planu ujedinjenja.

Oliver Soldo (HDZ)
Samo prve dvije-tri godine rada prošlog saziva Vijeća donosile su se jedinstvene odluke. Čim su se počela rješavati neka krucijalna pitanja, sve anomalije su izišle na vidjelo.

Dnevni list