UDRUGA MALIH DIONIČARA ALUMINIJA "Nova Vlada FBiH je na Skupštini potvrdila i legalizirala financijski kriminal i aferu"

Aluminij Mostar
hercegovina.info

Udruga malih dioničara Aluminija na današnjoj obratila se javnosti pismom kojeg je danas pročitala i na izvanrednoj skupštini Aluminija. Ističu kako je Nova Vlada FBiH je na Skupštini potvrdila i legalizirala financijski kriminal i aferu u ovom mostarskom gigantu.

Njihovo pismo prenosimo u cijelosti.

"Poštovani vlasnici i predstavnici vlasnika dioničara Aluminij d.d. Mostar Predsjedništvo Udruge malih dioničara Aluminij d.d. Mostar skraćeni naziv DIAL na svojoj sjednici Predsjedništva od 22.05.2023.godine donijelo je zaključak da se na izvanrednoj skupštini Aluminija pročita ovo pismo koje glasi.

Sukladno točkama dnevnog reda današnje Skupštine u točki dva trebalo je stajati i da se članovi Nadzornog odbora Aluminija d.d., razrješuju ne samo zbog isteklog mandata već da se smjenjujući zbog sljedećeg:

1. Jer nisu usvojili Odluku Vlade FBiH od 25.10.2018 godine o financijskoj konsolidaciji. 

2. Jer su dozvolili da se Aluminij ugasi 10.07.2019. godine i nastane šteta od 50 milijuna KM, a iako je Vlada F BiH osigurala preko Skupštine JP EP HZ HB postojanje Ugovora za opskrbljivanje električnom energijom za cijelu 2019. godine kao i oslobađanje kapitala u vidu novčane likvidnosti od cca 47 milijuna KM zbog neplaćanja računa električne energije od 4 mjeseca. Gašenjem tehničko ne tehnološki je čista sabotaža za koju su krivi članovi NO i Uprava. Poslali su 900 ljudi na ulicu i zato nemaju nikakvo moralno pravo da se ponovo kandidiraju. Zašto nisu nastavili proizvodnju u pogonima koji su bili 100% ispravni i propustili su da ostvare dobit i zaradu od 100 milijuna KM u razdoblju od 2019. do konca 2022. godine

3. Nanijeli su svojim pogrešnim radom štetu Društvu od 151 milijuna KM po završnim računima u svom četverogodišnjem mandatu

4. Nijedan završni račun ova skupština nije usvojila za protekle 4 godine.

5. Članovi Nadzornog odbora ispred Vlade F BiH u prethodnom mandatu (a koji su prijedlog da se danas imenuju ponovo na četverogodišnji mandat) su potpomogli nezakonito sklapanje štetnog ugovora o najmu Aluminija, a znali su da najam imovine Aluminija prekida i zaustavlja financijsku konsolidaciju te najam nije pravni ni zakonit okvir, kojim se može Aluminij restrukturirati.

6. Vlada je skupa sa ovim članovima Nadzornog svjesno zaustavila provođenje Odluke o financijskoj konsolidaciji Aluminija d.d., te imovinu Aluminija d.d. praktički oduzela Aluminiju i dala Najmoprimcu. Najmoprimac plaća besramno male najamnine, a sav trošak imovine je ostao na Aluminiju. Najamnine pokrivaju samo 4-5% ukupnih troškova Aluminija d..d, te tone u gubitke desetke milijuna KM svake godine, a kroz 30 godina najma stvoreni novi gubitak Aluminija će iznositi preko 500 milijuna KM, minimalno 500 milijuna KM zateznih kamata vjerovnika.

7. Ugovor o najmu je štetan. Aluminij u razdoblju najma (3 godine) ostvario 51 milijun KM gubitaka dok je najmoprimac ostvario 85 milijuna KM dobiti

8. Sve ključne obveze iz Ugovora o najmu koje je morao Najmoprimac ispuniti, isti nije ispunio, te Ugovor o najmu nije smio stupiti na snagu. Ključni i najbitniji članak Ugovora o Najmu je članak 12. gdje je Najmoprimac morao i trebao urediti i ugovoriti otkup dugova vjerovnika koji imaju hipoteku nad imovinom koja se iznajmljuje, međutim Najmoprimac nije to ispoštovao. To je bio uvjet da Ugovor stupi na snagu, a pošto ništa nije ispoštovano, ima se za smatrati da je ugovor ništavan.

9. Vlasništvo tvrtke Najmoprimca, krajem 2020. godine bez odobrenja N.O. i Skupštine Društva, prebačeno je na off shore zonu u Panama- ilegalna zona za pranje novca i utaju poreza- navedeno je osnovana sumnja u kazneno djelo.

10. Najmoprimac nije donio niti prikazao nikakav kapital te se služio osnovano sumnjamo prevarom i obmanom u pregovorima s Vladom i Nadzornim odborom prilikom preuzimanja Aluminija, jer se predstavljao kao izraelska tvrtka i dvije kineske tvrtke koje čine konzorcij, međutim sve te tvrtke nestale su i nitko o njima ne zna ništa. Na web stranicama je pronađeno da su te kineske tvrtke na crnim listama. Nadzorni odbor je sve to podržavao.

11. Vanjski revizor i Odbor za reviziju utvrdili su da je nestalo 14,3 milijuna KM imovine Aluminija d.d., a na navedeno nisu reagirali ni direktor ni Nadzorni odbor. Navedeno se može podvesti pod kazneno djelo, djelo krađe, te lažno prikazivanje bilanci.

12. Namještenim natječajem u dogovoru s Upravom i NO Najmoprimac je kupio od Aluminija 4000 tona gotovih proizvoda anoda, koje je prodao i na toj transakciji zaradio tj. oštetio Aluminij cca za 4,6 mil KM.

13. Najmoprimac posjeduje i upravlja cjelokupnom imovinom Aluminija mada cjelokupnu imovinu nije iznajmio, a trošak imovine i vlasništvo imovine je na Aluminiju.

14. Nadzorni odbor i direktor sudjelovali u nelegalnom davanju poslovnog prostora Galerija Aluminij, pa kasnije nakon naših reakcija, nakon otvaranja Galerije, da bi pokrili navedene radnje sklopili su ugovor o najmu tog prostora za sramno niskih 1500 KM najamnine. Sve u svemu, sam ugovor o najmu je osnovano sumnjamo nezakonit, te je cjelokupno poslovanje Najmoprimca, osnovano sumnjamo nezakonito, jer se poslovanje sprovodi pod pravnim okvirom ništavnog ugovora. Sve to je podržavao prethodni NO, te sada smišljenom podvalom od strane Stare Vlade, stavljeno je na dnevni red Nove Vlade da ponovno imenuju iste osobe u NO a protiv kojih su podignute kaznene prijave.

15. Nelegalno oduzeto intelektualno vlasništvo Aluminija d.d. od strane najmoprimca: Web adresa, logo, Ime Aluminij, te nasljeđe i povijest Aluminija. Cjelokupno povijesno ostvarenje Aluminija, te poslovanje Aluminija od nastanka on na web stranici pripisuje se ostvarenjima Najmoprimca. Navedeno je eklatantan primjer plagijatorstva i krade tuđeg žiga i tuđih dostignuća.

Želimo napomenuti da je Vlada FBiH, te Nadzorni odbor s ovim ljudima koje želite ponovno imenovati su odobrili najam pogona Aluminija na 30 godina.Aluminij kao Vladino poduzeće ima cca 450 milijuna KM dugova vjerovnicima, od čega je samo dug prema Vladinom poduzeću tj Elektroprivredi cca 293 milijuna KM, a koji su zamrznuti i ne vraćaju se, a što je gospodarski kriminal koji je učinjen najmom imovine Aluminija po ovakvim ugovorima.

Svi ti dugovi su sada zamrznuti ne vraćaju se jer Najmoprimac nije ispoštovao čl. 12 Ugovora, te Aluminij tone svake godine cca 15 do 18 god u gubitke, dok Najmoprimac cca godišnje ostvaruje dobit preko 40 milijuna KM, a za dvije godine je ostvario 85 milijuna KM dobiti.

Kamate na dugove vjerovnika su enormne vjerojatno cca 50 mil KM godišnje. Tako kroz 30 godina najma Aluminij tone cca jednu milijardu u gubitke, dok Najmoprimac će ostvariti možda milijardu KM dobiti.

Gore su navedena samo neka počinjena kaznena djela, da se dobije prikaz i uvid na veličinu ne samo osnovane sumnje u počinjenje gospodarskog kriminala po više osnova, već i stvarno počinjenje gospodarskog kriminala, kao i brojnih nezakonitih radnji koje je kreirao odnos i Ugovor Aluminija d.d. s Najmoprimcem., a sve je to odobreno od strane Skupštine dana 06.04.2020.g., a podržavano od ovih ljudi koji su sjedili 4 godine u NO, te ih želite ponovno instalirati da provode i podržavaju ovu milenijsku gospodarsku aferu.

U točki 3 ne podržati izbor sljedećih kandidata za članove Nadzornog odbora iz gore pomenutih razloga gospodina:

Zdenko Klepić
Igor Planinić
Vedran Smiljanić
Samir Anić
Željko Damjanović

Zato apeliram na Predsjedatelja ove Skupštine da stanku od 15 minuta kako bi se opunomoćenici mogli konzultirati s vlasnicima o novonastaloj situaciji jer će oni biti su kreatori počinjenja kaznenog djela nesavjesnog postupanja i zlouporabe položaja, jer im vlasnici nisu upoznati sa svim ovim činjenicama i dokazima, a prije svega mislim na novu Vladu FBiH o gore svim kaznenim elementima.

Svi vi opunomoćeni ste odgovorni u ovoj predmetnoj stvari ako se donesu štetne odluke, a štetne će biti ako se imenuju osobe u Nadzorni odbor ovog društva, koji su počinitelji brojni sumnjičenih kaznenih djela iz područja financijskog i gospodarskog kriminala upravo u ovom Društvu.
Ako to danas učinite, to bi bilo isto gosp. predsjedatelju kao da vam netko kaže idite opljačkajte banku i vi to uradite i onda kažete ja nisam odgovoran jer mi je moja veća hijerarhija u mojoj državnoj službi rekla da to uradim.

Zato molim predsjedatelja da o gore spomenutim negativnostima koje je učinio Nadzorni odbor pitate Tajnika Društva na pauzi koju tražim da se odobri, ponaosob za svaku točku je li ovo sve istina što Udruga DIAL iznosi.

Kad dobijemo odgovor, a vjerojatno je da ga nećemo dobiti što je znak odobravanja našim navodima te predlažem da se prekine Skupština i ne ide se na glasovanje, te tražimo da se izvijesti Vlada FBiH, o značajnim i bitnim saznanjima sistemskih rizika za Vladu kao vlasnika, a koja mora u narednim koracima postupiti drugačije.

Napomena: protiv članova NO iz prethodnog saziva NO, a koji se žele danas ponovno imenovati na novi mandat u N.O.,izuzev gosp.iz Hrvatske lle Bakovića su podignute kaznene prijave zbog sumnje u financijski, gospodarski kriminal, nesvjesno postupanje, zlouporaba položaja, upravo u Aluminiju d.d. Mostar", stoji u pismu Udruge malih dioničara Aluminija pročitanom na današnjoj izvanrednoj Skupštini.