Svjetski dan zdravlja obilježen u Mostaru

Svjetski dan zdravlja obilježen u Mostaru
Ove godine Svjetska zdravstvena organizacija odlučila je da Svjetski dan zdravlja posveti pitanju univerzalne pokrivenosti zdravstvenom zaštitom, kao jednom od ključnih segmenata održivog razvoja svake zemlje, s posebnim fokusom na značaj primarne zdravstvene zaštite.

- Univerzalna pokrivenost podrazumijeva osiguravanje osnovnih zdravstvenih usluga iz oblasti promocije, prevencije pružanja usluga, ali i medicinske rehabilitacije. Te usluge moraju i trebale bi biti kvalitetne i efikasne te dostupne svima - izjavio je uoči okruglog stola ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo FBiH Davor Pehar.

Dodao je kako te usluge ne bi trebale dodatno opterećivati proračun obitelji, odnosno ne bi trebale iziskivati dodatna plaćanja za korisnike zdravstvene zaštite.

Po njegovim riječima, u Federaciji BiH, unutar javnog zdravstvenog sektora, zdravstvene usluge se organizirano pružaju kroz 80 domova zdravlja, 24 bolnice, 9 zavoda za zaštitu zdravlja stanovnika, 11 zavoda za javno zdravstvo i preko 60 javnih ljekarni.

- U zdravstvu u Federaciji BiH uposleno je preko 26.000 uposlenika, od čega preko 72 posto čine zdravstveni djelatnici - kazao je Pehar.

Zadnjih nekoliko godina bilježi se blagi porast broja uposlenih u zdravstvenim institucijama tako da je u 2017. godini u Federaciji bilo uposleno 4.810 doktora medicine, 604 doktora stomatologije, 331 magistar farmacije i preko 13.000 medicinskih sestara, odnosno tehničara, dodao je Pehar.

Pomoćnica federalnog ministra zdravstva Marina Bera kazala je kako su ljudski resursi osnovni nositelji svega u zdravstvu i kako je njihova uloga neminovno i najvažnija te upravo ljudski resursi najviše utječu na kvalitetu pruženih zdravstvenih usluga i samim tim na ishode tih usluga.

- Ono što je danas aktualno je odljev zdravstvenog kadra iz cijele BiH, ali moramo reći da je, kao i pravo na rad, pravo na mobilnost radne snage jedno od osnovnih prava. Ne može se utjecati na izbor svakoga pojedinca gdje će raditi. Međutim, ono što možemo je da utječemo i radimo na reformi zdravstva koja podrazumijeva i unapređenje položaja zdravstvenih djelatnika, ne samo u smislu plaće, nego i u smislu uvjeta rada, omogućavanja usavršavanja, napredovanja u struci i drugo - kazala je Bera.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, barem polovica svjetske populacije još uvijek nema potpunu pokrivenost esencijalnim zdravstvenim uslugama, a više od 100 milijuna ljudi u svijetu nalazi se u ekstremnom siromaštvu što znači da ima dnevni prihod 1,90 američkih dolara, dok njih preko 80 milijuna troši najmanje 10 posto svoga kućnog proračuna na troškove zdravstvene zaštite.

Zemlje Ujedinjenih naroda odlučile su da kroz svoje ciljeve održivog razvoja do 2030. godine veliku pozornost usmjere i na osiguranje univerzalne pokrivenosti zdravstvenom zaštitom.

(FENA)

hercegovina.info