U Hrvatskoj obilježen Svjetski dan zdravlja 7.travanj

Prva Svjetska zdravstvena skupština u organizaciji Svjetske zdravstvene organizacije održana je davne 1948., a odlukom te iste skupštine, 7. travnja je proglašen Svjetskim danom zdravlja, i slavi se od 1950. Tema ovogodišnjeg dana je „urbanizacija i zdravlje". S obzirom na to da je utvrðena povezanost zdravlja i urbanog okruženja, a oèituje se u tome što urbani okoliš i urbanizacija imaju ogroman utjecaj na zdravlje, obilježavanjem se želi podići svijest o potrebi stavljanja teme zdravlja u središte urbanog planiranja.

Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, godišnje je 3% ukupnih smrtnih slučajeva u svijetu posljedica neadekvatnih izvora pitke vode i nepridržavanja higijene. U globalnim razmjerima, 2 milijuna smrti godišnje povezane su sa izloženosti onečišćenju zraka u zatvorenim prostorima, dok se prometne nesreće nalaze na 9 mjestu vodećih uzroka smrtnosti..

Sredinom 2008. Republika Hrvatska je prema procjeni imala 4 434 508 stanovnika, što je za 0,03% manje nego prethodne godine, a prosjeèna starost ukupnog stanovništva Republike Hrvatske iznosi 41 godinu. Udio žena u ukupnom stanovništvu iznosi 51,8%, dok muškarci èine 48,2%. Takav je omjer u većini županija, a najveći je udio ženskog stanovništva u Gradu Zagrebu gdje iznosi 53,5%.

U 2008. zabilježen je gotovo isti broj umrlih osoba kao i prethodne godine, točnije umrlo je 216 osoba manje nego prethodne godine. Od ukupnog broja umrlih osoba, 52 151, u 2008. godini se 26 229 ili 50,3% odnosilo na muške, a 25 922 ili 49,7% na ženske osobe. Muškarci su u prosjeku umirali sa 69,7 godina, a žene sa 77,6 godina, dok je stopa mortaliteta iznosila 11,8.

U 2008., kao i ranijih godina, najviše je osoba umrlo zbog bolesti cirkulacijskog sustava, i to 43,5% muškaraca i 57,2% žena, dok se na drugom mjestu prema skupinama uzroka smrti nalaze zločudni tumori od kojih je te godine umrlo 29,4% muškaraca i 21,4% žena. Stopa prirodnog prirasta u 2008. bila je negativna i iznosila je -1,9, a vitalni indeks, što podrazumijeva živorođene na 100 umrlih, iznosio je 83,9.

Prema podacima za 2008. u Republici Hrvatskoj postoje ukupno 23 opće bolnice, 14 klinika, 40 specijalnih bolnica te 40 domova zdravlja. Također, postoji i 22 zavoda za javno zdravstvo te 331 poliklinika. U 2008. bilo je ukupno 11 801 doktor medicine zaposlen u državnim i privatnim zdravstvenim ustanovama te u privatnoj praksi, od čega je 59,1% žena i 40,9% muškaraca. Godinu ranije, točnije 2007. bilo je ukupno 11 799 doktora medicine, od toga 58,7% žena i 41,3% muškaraca..

dzs.hr