STANARI BIJELOG BRIJEGA DOBILI ODGOVOR Sporna prometnica bit će predmet javne rasprave

STANARI BIJELOG BRIJEGA DOBILI ODGOVOR Sporna prometnica bit će predmet javne rasprave
hercegovina.info

Stanari zgrade u ulici Blajburških žrtava 69A na Bijelom brijegu dobili su odgovor na dopis koji su 28. siječnja uputili Odjelu za urbanizam i građenje Grada Mostara u kojem upozoravaju na kršenje temeljnih prava vlasnika stambenih jedinica, a koji je objavljen i na portalu hercegovina.info.

U svom dopisu stanari su tražili informacije, odgovore i pojašnjenja, kao i mogućnost pomoći u rješavanju određenih aktivnosti i problema, koje su etažni vlasnici uočili, a isti su, po njihovom mišljenju povezani sa realizacijom projekta izgradnje Ulice Blajburških žrtava, koja dijelom prolazi pored stambeno poslovne zgrade na adresi Blajburških žrtava 69 A.

"Izgradnja navedene prometnice je nastavak postojeće četverotračne prometnice do spoja sa Ulicom III Cimske bojne, a radovi se izvode prema pravomoćnom odobrenju za građenje, broj:UPI-07/2-25-3751/17 od 18.06.2018. godine.

U vašem aktu, pod točkom 4.a., naveli ste višestruko kršenje prava vlasnika stambenih jedinica i vlasnika poslovnog prostora u predmetnoj zgradi, a koji se odnose na izostanak obavijesti i poziva za sudjelovanje u donošenju Odluka o planovima i aktivnostima od strane nadležnih institucija i drugih osoba, koja se odnose na slijedeće: Zahvate u prostoru u neposrednoj blizini zgrade, Zahvate u prostoru na pripadajućem zemljištu koje služi zgradi, Zahvate u prostoru na susjednim zemljištima koje graniče sa zgradom i Zahvate u prostoru koji direktno ili indirektno utječu na normalan i kvalitetan život korisnika zgrade, te namjenu i korištenje stambenih jedinica i poslovnog prostora Zgrade", navodi se u odgovoru Odjela za urbanizam i građenje Grada Mostara koji potpisuje načelnica Odjela Marina Deronjić.

U očitovanju Odjela za urbanizam i građenje Grada Mostara navodi se kako se građevinski radovi u neposrednoj blizini stambeno-poslovne zgrade u ulici Blajburških žrtava 69 A izvode sukladno planskoj dokumentaciji i urbanističko-tehničkim uvjetima.

"Zahvati u prostoru se ne izvode na zemljištu koje služi zgradi, jer za navedenu zgradu do sada nije ni određeno zemljište koje služi za redovnu uporabu zgrade. Za zahvate u prostoru na susjednim zemljištima, nismo dobili primjedbe od vlasnika zemljišta čije parcele graniče sa navedenom zgradom. Izvođenje radova može utjecati na „normalan i kvalitetan život korisnika zgrade“, što je ograničenog vremenskog trajanja, jer će se nakon završetka radova stanje „normalizirati“, navodi se u odgovoru Odjela za urbanizam i građenje Grada Mostara.

Pored očitovanja na primjedbe iz Odjela za urbanizam i građanje dali su i objašnjenje u vezi s predmetnom gradnjom.

"Trasa za izgradnju dijela prometnice - produžetak Ulice Blajburških žrtava predviđena je važećom prostorno planskom dokumentacijom, „Regulacijski plan Bijeli Brijeg II niz III, usvojen od strane Gradskog vijeća Grada Mostara 2012. godine, koji plan je potvrdio trasu planiranu u svim prethodnim planskim dokumenatima, uključivo i prijeratne planove ovoga naselja, usvajanju kojih je prethodila zakonska procedeura za donošenje i provođenje planskih dokumenata.

Sukladno propisanoj proceduri za donošenje planskih dokumenata (donošenje Odluke o izradi plana koja je objavljena u Službenom glasniku Grada Mostara, izradu plana, obavljanje javne rasprave o istim u više faza, usvajanje Nacrta plana, usvajanje Prijedloga plana, koje se putem pisanih i digitalnih medija također više puta objavljuju, i na kraju donošenje Odluke o usvajanju i provođenju plana od strane zakonodavnog organa Grada Mostara, tj. Gradskog Vijeća Grada Mostara), javnost je bila upoznata o izradi ovoga planskog dokumenta, održane su javne rasprave još 2008. godine, Gradsko vijeće je u više navrata raspravljalo po pojedinim fazama prije konačnog usvajanja navedenog plana. Na predložene izmjene planskog dokumenta nije bilo primjedbi na trasu prometnice koja se trenutno gradi, pa ni od strane vlasnika stambeno-poslovne zgrade u Ulici Blajburških žrtava 69 A, iako su rasprave bile javne i da su planski dokumenti bili javno izloženi na uvid građanstvu", istaknuto je u dopisu Odjela za urbanizam i građenje.

Pod točkom 4.b u dopisu stanara naveden je problem planirane izgradnje sporedne prometnice (zahvat u prostoru na pripadajućem zemljištu koje služi zgradi, k.č. 1288/1, k.o. Mostar II), koja se priključuje na novu prometnicu - Ulicu Blajburških žrtava, problem neuređenog pripadajućeg parking prostora i dječjeg igrališta na zemljištu koje pripada zgradi.

"Realizacija ovoga projekta, izgradnja ulice Blajburških žrtava, ne obuhvaća nikakve radove na izgradnji sporedne prometnice koja ide preko postojećeg atomskog skloništa i spaja se na novoizgrađenu Ulicu Blajburških žrtava. Prikaz sporne prometnice na karti -ortofoto, je prikaz mogućeg nastavka regulacije prometa unutar naselja Bijeli Brijeg II, koja će biti predmet, između ostaloga i javne rasprave sukladno zakonskoj proceduri, te će najoptimalnija trasa biti usvojena od strane Gradskog vijeća Grada Mostara. Dakle, sporna sporedna prometnica nije predmet ovog projekta, kao ni atomsko sklonište koje nije niti će biti ugroženo kroz realizaciju ovog projekta.

Djelomično izvedenim radovima, data je mogućnost priključka vaše zgrade na Ulicu Blajburških žrtava što bi omogućilo bolju povezanost naselja Bijeli Brijeg II, a što će biti predmetom rasprave u narednim aktivnostima, što uključuje i mogućnost potpunog zatvaranja prilaza, ovisno mišljenju struke i zainteresiranih stanovnika naselja.

U svezi zahvata koje vi kao vlasnici etažnih jedinica planirate u budućnosti izvoditi u dvorištu zgrade - parking, dječje igralište i sl., napominjemo da se za izvođenje radova trebaju pribaviti odgovarajuća odobrenja, a ista moraju biti usklađena sa važećom prostorno-planskom dokumentacijom. Dakle, podržavamo vašu inicijativu da se uredi okoliš kod vaše zgrade, te da vaše prijedloge dostavite Gradu Mostaru, Odjelu za urbanizam i građenje, koji će putem svojih Službi iste razmotriti i pripremiti potrebne akte za Gradsko Vijeće kada buda isto bude formirano, kao i da predložimo da se u Proračunu Grada Mostara osiguraju potrebna sredstva za izvođenje radova na zadovoljstvo, prije svega stanovnika predmetnog naselja", navodi se u dopisu Odjela za urbanizam i građenje.

Pod točkom 4.c. stanari su naveli problem neposredne opasnosti za sigurnost ljudi i imovine tijekom izvođenja radova na izgradnji prometnice.

U svom odgovoru iz Odjela za urbanizam i građenje ističu kako je obveza izvođača radova da osigura gradilište, te su nakon zaprimanja dopisa stanara reagirali prema izvođaču radova i usmeno podsjetili da se tijekom izgradnje prometnice poduzmu sve potrebne mjere za sigurnost ljudi i imovine, kako ne bi došlo do ozljeđivanja ljudi, posebno djece ili nastanka materijalne štete na imovini.

Pod točkom 4.d. stanari su naveli problem povećane buke zbog izgradnje prometnice Ulice Blajburških žrtava, koja prolazi blizu stambeno poslovnog objekta na adresi Blajburških žrtava 69 A.

“Nova prometnica - Ulica Blajburških žrtava, relativno je blizu Vaše zgrade, odijeljena je zelenom površinom, potpornim zidom i nogostupom od kolničkih trakova prometnice. Vjerujemo da je vaša zgrada izgrađena sukladno važećim normama u građevinarstvu, te da je postavljena dobra zvučna izolacija zidova i otvora zgrade, te da će sve suvremeniji vozni park na našim cestama utjecati da buka bude u dopuštenim granicama i da neće trebati dodatni zahvati za smanjenje iste. Ukoliko bude potrebna sadnja zelenog pojasa za smanjenje buke prema Ulici Blajburških žrtava, nadležne Službe Grada Mostara će se uključiti u realizaciju odnosno planirat će sredstva kako bi se smanjila buka”, stoji u odgovoru Odjela za urbanizam i građenje Grada Mostara.

Pod točkom 4.e. u svom dopisu stanari navode problem dvaju nelegalnih deponija komunalnog otpada, odnosno nedostatak kontejnera za komunalni otpad, pa građani otpad odlažu na zelene površine u dvorištu zgrade, čime nastaje divlja deponija, te dovodi do pojave glodavaca koji ugrožavaju zdravlje stanara. S toga su tražili postavljanje 6 kontejnera i PVC kante za komunalni otpad od po 360 litara.

“Ovaj vaš zahtjev je apsolutno opravdan. Nastojat ćemo osigurati dovoljan broj kontejnera za komunalni otpad putem nadležnih Službi i Javnog komunalnog poduzeća, jer nam je svima u cilju da Grad bude čist i uredan na zadovoljstvo svih građana. Mi kao građani možemo i moramo sudjelovati u tome, čime ćemo pomoći i djelatnicima Javnog poduzeća koji u zadnje vrijeme zbog situacije sa Deponijom, odnosno njene blokade što je rezultiralo neodvoženjem otpada, kao i situacije sa korona virusom, čine sve da otpad odvoze redovito, kako gomilanje istog ne bi dovelo do pojave glodavaca i širenja zaraze”, navodi se u odgovoru Odjela za urbanizam i građenje Grada Mostara na pismo stanara ulice Blajburških žrtava 69A.

Stanarima je upućena isprika zbog duljeg roka za dostavu odgovora, do kojega je prema navodima Odjela za urbanizam došlo zbog opravdane spriječenosti djelatnika koji je zadužen za realizaciju projekta izgradnje Ulice Blajburških žrtava. Kao i proglašenog stanja nesreće zbog pojave korona virusa COVID-19, poštujući preporuke Stožera civilne zaštite za smanjenje aktivnosti u vršenju poslova zbog nastale epidemiološke situacije, te ističu kako stoje na raspolaganju za daljnja pojašnjenja i informacije na zadovoljstvo svih.

Pri preuzimanju teksta, obavezno je navesti hercegovina.info i autora kao izvor te dodati poveznicu na autorski članak.