SPALJIVANJE GUMA U MOSTARU Evo koje štetnosti to nosi sa sobom

SPALJIVANJE GUMA U MOSTARU Evo koje štetnosti to nosi sa sobom
Facebook

Aktivistica grupe Žućo Bosna i Hercegovina javila se iz jednog od južnih gradskih naselja (Gnojnice) sa apelom zbog spaljivanja guma južnije, u zoni Bišće polje.

'Moramo znati kako su plinovi i kemikalije koji se oslobađaju izgaranjem korištenih guma izuzetno otrovni za ljudsko zdravlje i vrlo štetni za okoliš. Paljenjem guma oslobađa se čitav niz zagađivača koji se mogu podijeliti u dvije skupine. Prva skupina uključuje onečišćujuće tvari za koje postoje zakonski propisane gornje granice izloženosti poput PM čestica, ugljičnog monoksida (CO), sumpornih oksida (SOx), dušikovih oksida (NOx) i hlapivih organskih spojeva (VOC)', objavili su aktivisti ove grupe.

'U drugu skupinu spadaju onečišćujuće tvari za koje ne postoje gornje granice izloženosti, tj. imaju štetan učinak na zdravlje čak i u vrlo malim količinama, a uključuju kemikalije poput policikličkih aromatskih ugljikovodika (PCB), dioksina, furana, klorovodika, benzena, polikloriranih bifenila i metala poput kadmij, nikal, cink, živa, krom i vanadij. Sve ove onečišćujuće tvari mogu uzrokovati značajne kratkoročne i dugoročne zdravstvene učinke. Također je važno znati da u prosjeku jedna guma gori za 50 minuta, što dovoljno govori o stupnju onečišćenja koje se oslobađa paljenjem. Ovisno o duljini i stupnju izloženosti, učinci na zdravlje mogu varirati od iritacije kože, očiju i sluznice, negativnog učinka na dišne ​​organe, središnji živčani sustav i stvaranja tumora', ističu.

'Posebno zabrinjava izloženost kojoj su izložene nenamjerno osjetljive kategorije stanovništva, prvenstveno djeca. Djeca svih dobnih skupina, starije osobe, astmatičari i imunološki ugroženi pojedinci ranjiviji su na štetne kemikalije koje se oslobađaju paljenjem guma u usporedbi s općom populacijom. Žene koje doje mogu prenijeti štetne kemikalije koje udišu svojoj bebi kroz masnoću u mlijeku, a djeca mogu biti izložena većim koncentracijama zagađivača tijekom dojenja nego u bilo kojem drugom trenutku u životu', dodaje se.

'Zagađenje okoliša nastaje onečišćenjem svih načina prijenosa - zrakom, vodom i tlom. Važno je znati da prema procjenama stručnjaka, izgaranjem gume izlazi značajna količina ulja, a izgaranjem oko 100 guma otpada oko 25 litara ulja koje može zagađivati ​​okoliš ako se ne popravi na odgovarajući način. Uz izravno onečišćenje tla i vode produktima izgaranja koji su u tekućem stanju, treba uzeti u obzir i postupno onečišćenje vode i tla uzrokovano ispiranjem pepela i neizgaranih ostataka nakon kiše ili nekog drugog kontakta s vodom.  Ovo što je snimila aktivistica, očito nije nimalo bezazlena aktivnost, na nama je da eko hulje spriječimo u njihovom naumu', poručili su ljutiti aktivisti.