SKB Mostar zapošljava 35 djelatnika

SKB Mostar zapošljava 35 djelatnika
Hercegovina.info

Sveučilišna klinička bolnica (SKB) Mostar raspisala je javni natječaj za prijem 35 djelatnika u radni odnos. Kako je navedeno u natječaju radi se o sljedećim radnim mjestima.

Radna mjesta na neodređeno vrijeme:

1. Glavna sestra/tehničar Kliničkog odjela na Klinici za kožne i spolne bolesti – 1 izvršitelj

2. Medicinska sestra/tehničar na Klinici za psihijatriju – 1 izvršitelj

3. Knjigovođa osnovnih sredstava i sitnog inventara u Odsjeku za ekonomske poslove Službe za gospodarsko financijske poslove – 1 izvršitelj

4. Djelatnik za transport hrane u Odsjeku za nabavku, kontrolu i distribuciju hrane Službe za prehranu bolesnika – 1 izvršitelj.

Određeno vrijeme u trajanju do 2 godine u ovisnosti radi li se o zamjeni djelatnika na trudničkom, porodiljskom, dugotrajnom bolovanju i neplaćenom odsustvu

5. Doktor medicine u Centru za urgentnu medicinu i hitne prijeme – 4 izvršitelja

6. Doktor medicine na Odjelu za plućne bolesti i TBC – 2 izvršitelja

7. Magistar farmacije u Zavodu za laboratorijsku dijagnostiku – 1 izvršitelj

8. Inženjer medicinske radiologije na Klinici za onkologiju– 2 izvršitelja

9. Medicinska sestra/tehničar – 17 izvršitelja

Klinika za infektivne bolesti (6), Odjel za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje (3), Centar za urgentnu medicinu i hitne prijeme (1), Klinika za ortopediju (1), Klinika za neurokirurgiju (1), Klinika za unutarnje bolesti s centrom za dijalizu (1), Klinika za dječje bolesti (3), Odjel za plućne bolesti i TBC (1)

10. Administrativni djelatnik u Zavodu za mikrobiologiju i molekularnu dijanostiku – 1 izvršitelj

11. Administrativni djelatnik na Klinici za urologiju – 1 izvršitelj

12. Rukovoditelj postrojenja sustava za tečnu distribuciju kisika u Službi za tehničke djelatnosti – 1 izvršitelj

13. Fizički djelatnik u Službi za tehničke djelatnosti – 2 izvršitelja

Svu dokumentaciju potrebno je dostaviti u ovjerenim preslikama. Uvjerenje o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti za vršenje poslova navedenog radnog mjesta, izabrani kandidati su dužni dostaviti po konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos. Sveučilišna klinička bolnica Mostar zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja. Sveučilišna klinička bolnica Mostar nije u obvezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz prijavu. Prijavu na natječaj potrebno je dostaviti putem pošte – U ZATVORENOJ KOVERTI - na adresu:

SKB Mostar
Kralja Tvrtka bb
88000 Mostar
(na koverti je potrebno navesti
„PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
NA RADNO MJESTO POD REDNIM BROJEM  ____ , 
NE OTVARAJ – OTVARA POVJERENSTVO˝)
 

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više radnih mjesta neophodno je na koverti navesti redne brojeve istih.

U slučaju da nakon provođenja ispitnog dijela Javnog natječaja, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju će imati kandidat koji ima prioritet u zapošljavanju koji se dokazuje potvrdom  koja se prilaže u dokumentaciji sukladno članku 7. Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji („Narodne novine F BiH, broj:33/04,56/05, 70/07, 9/10 i 90/17˝).

Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana (do 7. veljače 2021.) od dana objavljivanja natječaja u sredstvima javnog informiranja, a nepotpune i neblagovremene prijave  neće se uzimati u obzir, a cijeli natječaj pogledajte OVDJE.