OBJAVLJEN NATJEČAJ: Početna cijena najma kuća u Wintervillu u Mostaru od 100 do 500 KM

zimski grad
zimski grad

Grad Mostar objavio je Javni poziv za zakup kućica za izlaganje, prodaju i prezentaciju proizvoda i usluga za vrijeme trajanja Zimskog grada „Winterville by Coca Cola-Market“

Manifestacija „WINTEVILLE  by Coca Cola – Market“ će se održati u vremenu od 14. prosinca 2019. do 09. siječnja 2020. godine na lokaciji od Rondoa do Trga Musala.

Grad Mostar poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da podnesu ponude za zakup kućica za izlaganje, prodaju i prezentaciju proizvoda i usluga za vrijeme zimskog grada „WINTERVILLE  by Coca Cola-Market“

Radno vrijeme manifestacije „WINTEVILLE  by Coca Cola – Market“  je od 11:00 do 22:00 sati, dok je za doček Nove godine (31. 12. 2019.) i 01.01.2020. godine radno vrijeme „WINTERVILLE 2019 by Coca Cola“ je od 11:00 do 02:00 sata narednog dana, piše Ero.tel.

Zakupac kućice mora poštovati navedeno radno vrijeme i raditi za vrijeme tog radnog vremena. Svako nepoštovanje radnog vremena i zatvaranje kućice u radnom vremenu, daje Organizatoru pravo jednostrano raskinuti Ugovor, uz zadržavanje uplaćenog iznosa zakupnine.

Organizator daje u zakup drvene kućice površina od 4,00 m2 do 6,00 m2 za namjenu prodaje suvenira i rukotvorina i ugostiteljsku ponudu.

Ugostiteljska ponuda podrazumijeva tradicionalne proizvode vezane uz božićno-novogodišnje praznike, kao kuhano vino, razne vrste čajeva, prirodne domaće likere, fritule, palačinke i druge slastice, razne vrste kobasica, tople sendviče i ostala jednostavna jela brze prehrane, kao i zdrave hrane.

Kućice će imati električnu energiju samo za potrebe rasvjete i u druge svrhe se ne smije koristiti.

Zakupac smije koristiti isključivo plin za grijanje i pripremanje hrane

Zakupac je dužan osigurati vatrogasni aparat.

U skladu sa namjenom zakupac će imati mogućnost korištenja javne površine prema datim tehničkim uslovima.

Zakupcu nije dopušteno na vanjskim površinama ispred kućice postavljati vlastite uređaje i opremu bez odobrenja Organizatora.

Zakupcu nije dopušteno korištenje zvučnika za reproduciranje muzike u dijelu „Winterville“-a  gdje će  Organizator osigurati prigodnu muziku.

Zakupci se moraju pridržavati Ugovora koje je sklopio Organizator sa sponzorima, o čemu će biti obaviješteni od strane Organizatora.

Ponuditelj može istaknuti ponude za najviše dvije kućice (zasebno), ali može ostvariti pravo zakupa samo jedne (1) kućice. U slučaju da su dva ponuditelja istakla ponudu za istu kućicu, prednost ima ponuditelj koji je ponudio veću cijenu.

Početni iznos ponude je:

Za suvenire / rukotvorine       100,00 KM
Za prodaju                              300,00 KM
Za ugostiteljstvo                    500,00 KM
Uvid u grafički prilog „WINTEVILLE  by Coca Cola – Market“  može se izvršiti svakim danom u vrijeme trajanja poziva u prostorijama Službe za privredu, Braće Fejića 51 od 13.11. do 22.11.2019. u vremenu od 11 do 13 sati. Sve informacije možete dobiti na telefon u Službi za privredu 036/505 531 i 036/505 539.

Obrazac ponude može se preuzeti na web stranici Grada Mostara i u Centru za usluge građana Grada Mostara, Adema Buća 19.

Ponuda treba sadržavati:

naziv/ime i prezime ponuditelja (adresa sjedišta/prebivališta, ime i prezime odgovorne osobe, telefon, e-mail, broj žiro računa i naziv banke,
naznaku broja kućice za koju se ponuda podnosi,
obrazac ponude može se preuzeti na web stranici Grada Mostara i u Centru za usluge građana Grada Mostara, Adema Buća 19,
ponuđeni iznos zakupa u KM za zakup kućice u periodu rada Zimskog grada
detaljni opis vrste ponude koja se nudi
Proizvodi i usluge u odnosu na koje je prihvaćena ponuda bitan su element Ugovora o zakupu kućice, pa ukoliko zakupac bude nudio proizvod i usluge različite od onih koje je naveo u svojoj ponudi, Zakupodavac može raskinuti Ugovor o zakupu kućice uz zadržavanje uplaćenog iznosa te uz isključivanje Zakupca iz predmetne manifestacije.

Ugovoreni iznos ponuditelj je dužan uplatiti najkasnije do 3 dana nakon potpisivanja Ugovora na račun Grada Mostara.

Kriterij za izbor najpovoljnije ponude uz najviši ponuđeni iznos zakupnine je i sadržaj ponude koja mora biti sadržajno vezana uz božično / novogodišnje praznike.

Organizator će u skladu sa planom rasporeda kućica izvršiti raspodjelu istih.

Organizator će sa svakim odabranim ponuditeljem sklopiti Ugovor o zakupu kućice.

Izabrani ponuditelji su dužni svoju djelatnost uskladiti sa pozitivnim zakonskim propisima, te poštovati propise o javnom redu i miru i komunalnom redu, polazeći od posebnosti ove manifestacije. U slučaju da inspekcijski ili neki drugi nadzor nadležnih tijela utvrdi nepravilnosti u poslovanju zakupca kućice, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za isto.

Odabrani ponuditelji dužni su o svom trošku prigodno ukrasiti kućice prazničnim ukrasima tokom trajanja manifestacije „WINTERVILLE  by Coca Cola – Market“ u suglasnost Organizatora.

Ponuđači su dužni ponudu dostaviti u zatvorenoj koverti adresiranoj na:

Grad Mostar

Hrvatskih branitelja broj 2, 88000 Mostar

Sa naznakom „Ponuda za javni poziv „WINTERVILLE 2019““

Ponude koje nisu potpune, te koje ne udovoljavaju gore propisanim uslovima neće se razmatrati.

Ponude moraju biti predate do 22.11.2019. godine u 14,00 sati.