Kreće se u sanaciju klizišta na Šemovcu

Kreće se u sanaciju klizišta na Šemovcu
Hercegovina.info

Od pojave klizišta u naselju Šemovac u ulici Gojka Vukovića, Grad Mostar je poduzeo niz aktivnosti na zaštiti lokaliteta i pribavljanju potrebne dokumentacije da bi se izvršila sanacija klizišta. Kako se lokalitet na kome se pojavilo klizište nalazi u obuhvatu nacionalnog spomenika, nakon provedenog postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma, Ugovor o izradi Glavnog projekta sanacije je potpisan s firmom ARHI PLUS d.o.o. Mostar, koja certificirani projektant.

Nakon završetka izrade Glavnog projekta, isti je uz Zahtjev za izdavanje odobrenja upućen Federalnom ministarstvu prostornog uređenja i okoliša, uz zamolbu da se ovaj zahtjev, ako je moguće, uzme u prioritetno rješavanje.

"Federalno ministarstvo prostornog uređenja i okoliša je uputilo Grad Mostar da pribavi mišljenje od Zavoda za zaštitu spomenika FBiH te dostavi i svu drugu dokumentaciju potrebnu za izdavanje odobrenja. Od kopije katastarskog plana, Kopiju katastra podzemnih instalacija, kompletan idejni projekt, geodetski elaborat, te je neophodno dostaviti i geodetski elaborat, elaborat zaštite na radu i zaštite od požara, elaborat o geotehničkim istraživanjima i ispitivanjima tla, idejni plan upravljanja građevinskim otpadom kao i vodnu suglasnost izdanu od strane Agencije za vodno područje i vodnu suglasnost izdanu od strane Ministarstva za gospodarstva Hercegovačko-neretvanske županije", navodi se.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Gradska uprava Mostara odmah je pristupila prikupljanju potrebne dokumentacije, ali budući da se radi o obimnoj dokumentaciju za čije prikupljanje je potrebno više vremena, stoga je usporedo pokrenuta aktivnost na pripremi provođenja postupka javne nabavke radova na sanaciji predmetnog klizišta, da bi se do okončanja postupka izdavanja odobrenja mogao izabrati izvođač te odmah po dobivanju odobrenja pristupiti izvođenju radova", priopćeno je iz Grada Mostara.