GRADSKI STOŽER o smeću: Komunalci da rade non stop, a Uborak da prima non stop

GRADSKI STOŽER o smeću: Komunalci da rade non stop, a Uborak da prima non stop

Pod predsjedanjem gradonačelnika Grada Mostara Ljube Bešlića danas je održana sjednica Stožera civilne zaštite Grada Mostara.

Na sjednici je jednoglasno donesena Odluka da se zbog preventivnih mjera spašavanja ljudi i materijalnih dobara uvedu slijedeće mjere.


  1. 1. Zbog situacije u Gradu Mostaru izazvane blokadom deponije Uborak i neodvoženja velikih količina komunalnog otpada na gradskim ulicama, privremeno se zabranjuje odlaganje komunalnog otpada iz drugih općina na sanitarnu deponiju Uborak.

  2. 2. Nalaže se svim gradskim komunalnim poduzećima da radnim danima rade non stop, ali i u dane vikenda, a deponija Uborak je dužna sav otpad prihvatiti u što kraćem roku kako bi se normaliziralo stanje u gradu.

  3. 3. Poslije izvršenog odvoza komunalnog otpada zadužuje se PVP Mostar da u suradnji i koordinaciji s komunalnim poduzećima izvrši pranje kontejnera i mjesta na kojima se odlagao otpad.

  4. 4. Zadužuju se domovi zdravlja da u koordinaciji s komunalnim poduzećima i PVP izvrše dezinfekciju i deratizaciju kontejnera i mjesta na kojima se odlagao otpad.

  5. 5. Ulaz u sanitarnu deponiju Uborak dopušta se samo zaposlenicima Deponije i komunalnih poduzeća.

  6. 6. Stožer civilne zaštite je detaljno upoznat s aktualnim epidemiološkim stanjem te aktivnostima koje provode domovi zdravlja vezano uz epidemiju COVID-19 virusa, te nalaže istima da u suradnji sa federalnim i županijskim institucijama poduzmu sve mjere u pravodobnom suzbijanju moguće epidemije