Armija naložila napad na HVO u Mostaru sa šifrom 'RAK-625'

Mostar, HVO, Armija BiH
No, nedavno svjedočenje vještaka obrane slovenca Milana Gorjanca, umirovljenog časnika JNA, u predmetu protiv nekadašnjeg zapovjednika II. bojne HVO-a u Mostaru Mile Puljića, kao i prvi put predstavljanje dokumenata zapovijedi Armije BiH o napadu na HVO, od kapitalne su važnosti. Ne samo za predmet "Puljić" nego općenito za utvrđivanje što se zbivalo na području Mostara 1993. godine, piše Vecernji list.

Dvije zapovijedi
"Drugi bataljun ima zadaću zaposjedanja položaja za obranu u svojoj zoni odgovornosti, zatvaranje smjera iz s.Rodoč k Mostaru i rajonu Čekrk. Težiti zaposjedanjem linije obrane Čekrk-magistrala-Šemovac-Bulevar-Ulica dr.Safeta Mujića-banka(nova)-kafić Vaha-ambulanta garnizona-stara bolnica-mljekara-Centar II. U pozadini dostignute linije izvršiti blokiranje snaga HVO-a i njihovo neutraliziranje. Dio snaga iz 4.čete uputiti ka zapovjednitvu 41.motorizirane brigade zbog pojačavanje obrane. U daljnjim djelovanjima izvršiti napad s krila pravcima Šemovac - Podhum-Balinovac i Centar II - Rudnik. Dio Snaga odvojiti za zauzimanje brda Hum".

To je sastavni dio zapovjedi koju je 19.travnja 1993. godine, dakle 20-ak dana prije 9.svibnja i otvorenog rata, uputio zapovjednik 41.motorizirane brigade HVO-a Mudhat Hujdur Hujka. Taj dokument kao i onaj od 20.travnja, koji je također potpisao Hujka, zorno svjedoče tko je planirao i izveo napad na položaje u zapadnom dijelu Mostara koje je kontrolirao HVO. Istodobno potvrdio je Gorjanac kako ni jedne zapovijedi o napadnim djelovanjima HVO-a nije bilo. Dapače. kada se događao sukob oko zgrade "Vranica" tadašnji zapovjednik Zbornoga područja HVO-a traži hitno pojačanje iz Čitluka, što zasigurno ne bih bio slučaj da su Hrvati planirali napad.

Istodobno Hujka traži od prvog bataljuna zauzimanje južnih prilaza gradu te borbeno djelovanje prema Rodoču. Treći bataljun je pak bio zadućen za "zatvaranje Vrapčića" i onemogućavanje prijelaza preko hidroelektrane Mostar uz upotrebu raketnih bacača. Bataljun Nevesinje trebao je zauzeti Đački dom i Ekonomsku školu,a Samostalna četa Blagaj-Kosor-Buna trebala je ovladati mostovima preko bune na cesti Mostar - Čapljina i Mostar - DOmanovići te ne dopustiti dolazak pojačanja HVO-a iz Čapljine.

Posebno zahtjevnu ulogu imali su propadnici MUP-a RBiH koji su trebali izvršiti napad na prostorije MUP-a HZ HB i Policijske postaje Mostar, zaposjeti ih i uporno braniti

Diverzija na Žitoprometu
"Težiti da u našoj zoni obrane ostane zgrada Kirurgije. Ljudstvo za izvršenje napda na zgradu MUP-a i Policijske postaje Mostar imati u pripravnosti u Hotelu Mostar", stoji u zapovjedi.

Sve to planiralo se iza leđa u vrijeme kada je najveći dio linije prema srpskim snagama u Podveležju držao HVO. Izviđački vod trebao je zauzeti zgradu "Elektrohercegovina", a diverzantski vod imao je zadaću napasti objekte Žitoprometa.

"Izvršiti diverziju na prijelazu iz Sjevernog logora preko rijeke Neretve" stoji doslovo u pozivu za mobilizaciju.

"Uspostaviti skupine koje će se tijekom dana ubaciti iza neprijateljskih linija sa zadaćom uništavanja vatrenih stredstava neprijatelja. Signal za izvršenje borbene radnje spajanja 4-čete sa bataljunom,a po stjecanju uvjeta za to i spajanje sa zapovjedništvom 41.motorizovane brigade je RAK-625", stoji u zapovjedi koja posve ruši istinu o ratu u Mostaru

Večernji list