MOGUĆNOST POPLAVA Evo koje je područje u FBiH najugroženije

MOGUĆNOST POPLAVA Evo koje je područje u FBiH najugroženije
Ilustracija/Hina

Prognozira se porast vodostaja uslijed topljenja snijega i nove padaline na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH, posebno na rijekama Bosni, Uni i Sani, navodi se u obavještenju o prognozi izvanrednog hidrološkog stanja za razdoblje od 10. do 14. ožujka, koje je izdala Agencija za vodno područje rijeke Save, prenosi Fena.

Očekuje se dostizanje nivoa obavještavanja o mogućim poplavama na hidrološkim stanicama na srednjem i donjem dijelu sliva rijeke Bosne te na slivovima Une i Sane u FBiH.

U naredna tri dana prognozira se izvanredno hidrološko stanje, posebno na području: donjeg i srednjeg dijela sliva rijeke Bosne te na slivovima Une i Sane.

Obavještenje o prognozi izvanrednog hidrološkog stanja odnosi se na područje općina u Unsko-sanskoj i Zeničko-dobojskoj županiji, priopćeno je iz Agencije za vodno područje rijeke Save.

Iz Agencije sugeriraju nadležne institucije da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučuju pojačan oprez.

Nadležne službe civilne zaštite trebaju upozoriti stanovništvo koje živi na područjima uz rijeke koje nemaju izgrađene zaštitne vodne objekte, da je opasno da prilaze obalama s obzirom na moguće povećanje dubine i brzine tečenja vode u rijekama, te da im pravovremeno daju obavještenje s uputama i smjernicama, na temelju čega bi stanovništvo bilo u mogućnosti (prije eventualne pojave poplava) provesti mjere samozaštite u cilju smanjenja eventualnih šteta od štetnog djelovanja poplava po njima i njihova materijalna dobra, navodi se u priopćenju.