Fra Dado Milas: Koliko u svijetu danas vrijedi život

Franjevačka susreti
Koliko u svijetu danas vrijedi život? Nije davno bilo kada je svijet šutio dok je padao Vukovar. I Škabrnja. I Grabovica. I Srebrenica. Trebalo je dugo čekati da svijet progovori i stane u obranu.

Bože, tebi vapaj naš ide.

"Gospodine, koji si stvoritelj sve djece, čuj našu molitvu ovoga kletoga dana. Bože, koga zovemo Blagoslovljenim, okreni svoje lice prema djeci iz Gaze, kako bi upoznali tvoj blagoslov i tvoje utočište, kako bi osjetili svjetlo i toplinu, dok je ondje sada samo tama i dim, i hladnoća koja ubija. Svemoćni koji činiš iznimke koje nazivamo čudesima, učini iznimku prema djeci iz Gaze.

Zaštiti ih od nas i od njihovih. Poštedi ih. Izliječi ih. Daj im da ostanu sigurni. Izbavi ih od gladi i užasa, strave, bijesa i očaja. Izbavi ih od nas i od njihovih. Vrati im njihova ukradena djetinjstva, njihovo pravo od rođenja, koje je predokus neba." (molitva jednog židovskog rabina)