KAKO JE I NAJAVLJENO Vlada ŽZH dala suglasnost na kolektivni ugovor za djelatnike MUP-a

KAKO JE I NAJAVLJENO Vlada ŽZH dala suglasnost na kolektivni ugovor za djelatnike MUP-a
Jabuka.tv

U četvrtak je u Širokom Brijegu, pod predsjedavanjem predsjednika Zdenka Ćosića, održana 147. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku o donošenju Plana realizacije aktivnosti i mjera na provođenju preporuka financijske revizije Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu i Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Županijskog arhiva, priopćeno je.

Nakon provedenih pregovora sa predstavnicima Sindikata djelatnika MUP-a Županije Zapadnohercegovačke, Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Kolektivni ugovor za djelatnike u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke. Ovlašćuje se predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Zdenko Ćosić za potpisivanje navedenog Kolektivnog ugovora.