#vlada ŽZH

Vlada voljna povećati plaće za 5 posto

Vlada voljna povećati plaće za 5 posto

Što Vlada predlaže? Županijska Vlada sporazumom predlaže da se trenutačno važeća osnovica za izračun bruto plaća poveća za 5 posto, da se naknada za regres za 2013. godinu u iznosu od 500…