Popis 48 stranaka, te 15 neovisnih kandidata koji su se prijavili za izbore

Popis 48 stranaka, te 15 neovisnih kandidata koji su se prijavili za izbore

...koji će se održati u nedjelju, 3. listopada 2010. godine, priopćeno je iz Izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine.

Prijavu je dostavilo 48 političkih stranaka i 15 neovisnih kandidata. Zanimljivo je da se za sudjelovanje na izborima prijavilo čak 13 novih stranaka. Evo popisa:

Političke stranke:

1 SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH - SDP BIH
2 STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE (NOVA STRANKA)
3 BOSS - BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
4 SRPSKA RADIKALNA STRANKA DR. VOJISLAV ŠEŠELJ
5 STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A-SDA
6 HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ BOSNE I HERCEGOVINE (NOVA STRANKA)
7 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
8 PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA
9 STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
10 DEMOKRATSKA NARODNA STRANKA
11 SRPSKA RADIKALNA STRANKA REPUBLIKE SRPSKE
12 SAVEZ ZA DEMOKRATSKU SRPSKU (NOVA STRANKA)
13 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
14 SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA
15 EKOLOŠKA PARTIJA REPUBLIKE SRPSKE
16 SOCIJALISTIČKA PARTIJA
17 HSS-NHI
18 DEMOKRATSKA PARTIJA (NOVA STRANKA)
19 PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA
20 NARODNA DEMOKRATSKA STRANKA
21 SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BiH
22 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE (NOVA STRANKA)
23 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
24 PARTIJA PRAVOG PUTA (NOVA STRANKA)
25 NAŠA STRANKA
26 SRPSKA NAPREDNA STRANKA
27 SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
28 STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
29 DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA
30 KLADUŠKA STRANKA PRIVREDNOG PROSPERITETA
31 HRVATSKA DEMOKRATSKA UNIJA BIH
32 STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH DEMOKRATA BiH
33 EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E-5
34 HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
35 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 - HDZ 1990
36 TVOJA I MOJA STRANKA U BOSNI I HERCEGOVINI (NOVA STRANKA)
37 STRANKA KOKUZA (NOVA STRANKA)
38 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I HERCEGOVINE
39 LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA
40 POSAVSKA STRANKA DA (NOVA STRANKA)
41 HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ HERCEG BOSNE (NOVA STRANKA)
42 NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA (NOVA STRANKA)
43 GRAĐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BIH
44 BPS SEFER HALILOVIĆ
45 DEMOKRATSKA STRANKA FEDERALISTA
46 ZAVIČAJNI SOCIJALDEMOKRATI - MILE MARČETA
47 NOVI EKONOMSKI POKRET U BOSNI I HERCEGOVINI (NOVA STRANKA)
48 STRANKA DIJASPORE BOSNE I HERCEGOVINE (NOVA STRANKA)

Neovisni kandidati:

1 HODŽIĆ HAZIM (Skupština kantona 3)
2 AIDA JUSIĆ (Za Predsjedništvo BiH)
3 GORAN MATIĆ (Predsjednik i potpredsjednik RS)
4 MILE KUTLE (Za Predsjedništvo BiH)
5 GALIĆ PERO (Za Predsjedništvo BiH)
6 GALIĆ FERDO (Za Predsjedništvo BiH)
7 SMILJAN DRAGOJE (Skupština kantona 7)
8 HERCEG STIPE (Skupština kantona 8)
9 STIPO - RADE ĆURKOVIĆ (Skupština kantona 10)
10 LUKIĆ MILENKO (NS RS)
11 VIKTOR ROSO (Skupština kantona 8)
12 TOMIĆ MILOŠ (Zastupnički dom PS BiH)
13 ŠAKOTIĆ ANĐELKO (NS RS)
14 SOLDO TOMISLAV (Skupština kantona 8)
15 SAVIĆ VIDA (Predsjednik i potpredsjednik RS)