Novi biser u pravaša: Napisali "upute za glasovanje" svojim glasačima

im doslovce upute kako zaokružiti izborne listiće i kraj kojih kandidata točno staviti X. Toliko o tome šta HSP misli o inteligenciji vlastitih glasača, koliko ih cijeni i koliko im poštuje slobodu vlastite savjesti.

Na koju ih eto poziva, dok im crta upute.Da to neka stranka čini u nekim svojim internim krugovima možda bi se to dalo i razumijeti. No te upute je HSP Ljubuški objavi kroz vlastiti marketing. Čega se pametan stidi...

poskok.info