Martin Raguž sa predstavnicima udruga slijepih

Sastanak je održan u prostorijama Društva za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica TMP u Sarajevu. Sastanku su nazočili Ivan Perić izvršni direktor saveza slijepih Herceg-Bosne, Almaz Kulović, izvršni direktor saveza slijepih FBiH, Fikret Zuko Predsjednik saveza slijepih FBiH, Risto Nišić, genaralni tajnik udruženja slijepih u BiH i Veselin rebić, direktor društva za upošljavanje slijepih i slabovidnih osoba iz Sarajeva.

Na sastanku su predstavnici udruga Martinu ragužu predstavili trenutne aktivnosti svojih udruga i problematiku sa kojom se susreću u radu, te mogućnosti kojima bi se poboljšao položaj slijepih i slabovidnih osoba u društvu.
Martin raguž je istaknuo: Slijepe i slabovidne osobe su dio našega društva kao i svi drugi. Društvo i sve institucije društva se moraju zalagati za omogućavanje normalnog funkcioniranja osoba sa ovim tjelesnim hendikepom. Samo zato što neko nema mogućnost vidjeti, ne mora značiti da nema viziju i da njegov intelekt treba zanemariti. Hvala vam u ime svih onih čije interese zastupate i želim vam što više otvorenih vrata za suradnju kao što će i moja biti i bila su oduvijek što i sami možete potvrditi.