Martin Raguž obišao općinu Ravno

Martin Raguž obišao općinu Ravno

Tom prilikom posebno je istakao pomoć na realizaciji ključnih infrastrukturnih projekata, te ga upoznao sa potrebom  rješavanja statusa graničnog prijelaza sa Republikom Hrvatskom Čepikuće koji bi prelaskom na status klasičnog prijelaza omogućio prolaz svima, a ne samo mještanima kako je trenutno, a pogodovalo bi i valoriziranju resursa špilje Vjetrenice i time doprinio lakšem predstavljanju ovoga fenomena svim zainteresiranim i jačanjem turističke ponude Ravnog izravnim pristupom iz dubrovačkog primorja.

Martin Raguž se posebno interesirao za razvoj poljoprivrede u Ravnom i tom prilikom ga je načelnik Šimunović upoznao sa problematikom sa štetama na usjevima od poplava.

Turistički potencijali špilje Vjetrenica

Tijekom obilaska špilje Vjetrenice, Martin Raguž je istakao potrebu za iskorištavanjem turističkih potencijala jer je ovo jedna od najvećih i najljepših kraških špilja u Europi. Načelnik Šimunović je predstavio nedavni projekt rasvjete špilje kojim je osvijetljeno preko 500 metara staze te svih znamenitosti špilje. Sljedeće faze su nastavak postavljanja rasvjete te uvrštavanje špilje na listu UNESCO-a, zašto je već izvršena aplikacija, čime bi ovaj prirodni fenomen dobio status kakav zaslužuje.